De SP Doesburg wil dat meer mensen uit de sociale werkvoorziening voortaan in Doesburg aan het werk kunnen. Om dat te bereiken moet het werkvoorzieningsschap Presikhaaf Bedrijven veel intensiever gaan samenwerken met het Doesburgse bedrijfsleven. ‘We horen van de mensen dat het aantal werkplekken voor SW-ers in Doesburg erg beperkt is, dat moet veel beter kunnen, ondanks de crisis’, zegt SP-bestuurslid Alexander van Hattum.


‘De gemeente kan ook nog wat meer doen. Naast het groenonderhoud kunnen ook zaken als het bijhouden van de openbare ruimte, schoonmaak, postbezorging en catering door SW-ers worden gedaan’, meent Van Hattum.


Op dit moment gaan nog veel van de 88 Doesburgse SW-ers dagelijks naar werkplaatsen van Presikhaaf Bedrijven in en om Arnhem. Onder druk van de rijksbezuinigingen heeft het SW-bedrijf dit jaar al honderden mensen bij ‘gewone’ werkgevers ondergebracht, vooral in de vorm van detachering.


Van Hattum: ‘We horen nu dat het voor de mensen veel te snel gaat. Wat we willen bereiken is dat er in een aangepast tempo zorgvuldig gewerkt wordt aan het vinden van meer passende werkplekken in en om Doesburg’.


Onlangs besloot het gemeentebestuur om vanaf 2013 al het werk in het groen bij Presikhaaf Bedrijven onder te brengen. Van Hattum: ‘Een goede stap. En we verwachten natuurlijk niet anders dan dat voor het extra werk Doesburgse SW-ers worden ingezet, mensen die nu nog ergens anders werken. De groencontracten die de gemeente met Presikhaaf Bedrijven afsluit, worden voortaan uitgevoerd door het nieuwe bedrijf Monsdal bv. De Doesburgse groenploeg zit daar nu ook. Daar moeten nu dus mensen aan worden toegevoegd. De meeste SW-ers werken het liefst dicht bij huis en komen daar ook beter tot hun recht. Daar moet nu letterlijk meer werk van gemaakt worden.’