Stadsmanagement Doesburg hoopt dat het gemeentebestuur in samenwerking met andere partijen wordt aangespoord om aan de slag te gaan met de uitkomsten van het onderzoeksrapport ‘Merkadvies Doesburg’. Alle raadsleden krijgen het rapport dat maandag 27 juni door studenten van de HAN werd aangeboden aan burgemeester Kees Luesink en stadsmanager Bart van Rooij.


De bedoeling van het onderzoek is van meet af aan geweest bouwstenen aan te dragen voor het verder ontwikkelen van een algehele en gemeenetebrede visie voor Doesburg, zo laat stadsmanager Bart van Rooij weten.


Van Rooij: ‘Wij hopen dat het gemeentebestuur in samenwerking met andere partijen waaronder stadsmanagement nu wordt aangespoord met de verdere ontwikkeling van de gewenste visie op te pakken. Zoals tijdens de presentatie gezegd, ligt de regierol en het initiatief daarvoor bij de gemeente’.


Los daarvan zijn er volgens Van Rooij enkele suggesties gedaan die afzonderlijk al direct kunnen worden opgepakt. Van Rooij: ‘Dat gaan we als stadsmanagement doen, maar bespreken we dit eerst in het bestuur. Dat vergadert in augustus’.


Burgemeester Luesink complimenteerde de HAN-studenten tijdens het in ontvangst nemen van het rapport. Wel stelde hij dat een van de suggesties uit het rapport, om het bestuur (lees gemeente) een belangrijkere rol te laten spelen bij de organisatie van evenementen, vraagtekens kunnen worden gezet. Luesink wees om de vele vrijwilligers en organisaties die zonder grote invloed van de gemeente in staat zijn om prachtige en belangrijke evenementen te organiseren.


Zie ook:
Studenten HAN geven merkadvies aan Doesburg