Teja Peters, voorzitter van de wijkraad Binnenstad Doesburg, heeft haar aftreden als voorzitter per 24  maart bekend gemaakt. De reden voor haar besluit is dat zij gezien haar huidige functie als manager van het Cultureel Podium Gasthuiskerk, niet meer in staat is om de werkzaamheden voortvloeiend uit haar huidige functie te combineren met de werkzaamheden voor de wijkraad.

 

Teja was een enorm stimulerende kracht voor de wijkraad, zo laat de wijkraad weten in een persverklaring. ‘Zij onderhield contacten met bijna iedereen in Doesburg, en wist altijd weer het belang van de inwoners van de binnenstad voorop te stellen. Tijdens haar voorzitterschap heeft de wijkraad veel  initiatieven voor verbetering gerealiseerd. Denk bijvoorbeeld aan de hanging bastkets, de handhaving van het fietsverbod op zaterdagen, de rollatorvriendelijke winkelroute, het verbeteren van de verkeersveiligheid, het initiatief voor uniformering van de historische straatverlichting enzovoort, enzovoort’, aldus Hans Mulié, secretaris van de wijkraad.

 

De leden van de wijkraad respecteren het besluit van Peters, meldt Mulié. ‘Teja was het boegbeeld van de wijkraad binnenstad. De wijkraad zal na het vertrek van Teja de werkzaamheden voortzetten, en uitvoering geven aan de wijkagenda voor de binnenstad zoals afgesproken tijdens de laatste Openbare Bijeenkomst najaar 2014’, aldus Mulié.

 

Liesbeth Bok heeft zich bereid verklaard om de komende tijd op te treden als voorzitter. Zij is vanaf de oprichting betrokken bij en lid van de wijkraad, onder andere voor de PR.