Zijn de bedrijventerreinen in Doesburg toekomstbestendig? Hoe maken we de binnenstad aantrekkelijker? Deze vragen staan centraal op dinsdag 27 mei 2014 tijdens de thema-avond over Werken in Doesburg in 2030.

 

Een inspirerende start om te komen tot de nieuwe ruimtelijke structuurvisie is gemaakt met een bijeenkomst in jongerencentrum 0313, een wensboom op de markt en ook de basisscholen hebben een bijdrage geleverd, zo laat de Gemeente Doesburg weten. Alle ingebrachte ideeën en wensen zijn gebundeld in een brochure, waarin ook de vragen voor de toekomst staan.

 

Diverse organisaties, zoals de Doesburgse Ondernemers Vereniging, Samenwerkende Industrie Doesburg en wijkraden, zijn door de gemeente uitgenodigd voor deze avond. Wie geen uitnodiging heeft ontvangen maar wel graag mee wil praten, kan zich aanmelden bij de gemeente via: ruimtelijkestructuurvisie@doesburg.nl.

 

Het thema Werken is één van de vier thema’s, die in een brochure worden belicht. Voor het thema Wonen is de thema-avond in maart geweest. Voor de thema’s Recreëren en Voorzieningen volgen nog brochures. Ook voor deze thema’s wordt dan een aparte thema-avond georganiseerd.

 

In december vorig jaar is gestart met het opstellen van een nieuwe ruimtelijke structuurvisie. Tijdens een inspiratiecafé kon worden meegedacht over de ruimtelijke koers die de gemeente de komende 10 tot 20 jaar moet gaan varen. Komen er bijvoorbeeld nog nieuwe woningen, hoe staat het met de werkgelegenheid, weten toeristen de stad te vinden en waar gaan de kinderen naar school? Dit zijn slechts een paar vragen die aan de orde komen in de Ruimtelijke Structuurvisie.

 

De structuurvisie bevat een streefbeeld op hoofdlijnen over het ruimtegebruik binnen de gemeente over circa 10 tot 20 jaar. Het plan zet de koers uit voor ruimtelijke ontwikkelingen en doet ook uitspraken over de identiteit van de stad. Hiervoor gaan we op zoek naar het ‘Doesburgs goud’. Welke ingrediënten maken Doesburg zo bijzonder nu en in de toekomst?