De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad Doesburg (BSMR) stopt met het zoeken naar en werven van nieuwe, plaatsvervangende leden. De BSMR is tot dit besluit gekomen uit onvrede over stagnerende informatievoorziening vanuit de college van b&w. De BSMR stelt dat het met andere verwachtingen was begonnen in 2012, toen de BSMR werd opgericht.

 

De BSMR is niet te spreken over de informatieoverdracht. Voorzitter Lo Cohen wijst in een brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doesburg een viertal adviezen die het sinds zomer 2014 heeft uitgebracht.

 

Het gaat daarbij volgens de brief om advies op het gebied van:

  • de fraudebehandeling in de sociale wetgeving
  • het Wmo-beleidsplans 2013-2016
  • de kadernota ‘Voorsorteren’
  • het Beleidsplan Participatiewet 2014-2018

Volgens Cohen is een bericht van ontvangst, met daarin een perspectief over de procedure van afhandeling, vrijwel nooit ontvangen.

 

‘De BSMR staat thans op het punt zijn werkzaamheden op te schorten, in afwachting van verbetering in de informatieoverdracht en de terugkoppeling van wat er met zijn adviezen gebeurt’, schrijft voorzitter Lo Cohen van BSMR Doesburg.