Tag: BSMR

Openbare vergadering BSMR op 11 maart

De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van Doesburg vergadert op 11 maart in de Burgerzaal van het Stadhuis. De vergadering is openbaar en begin tom 19.30 uur. Op de agenda staan onder meer: de regionale ontwikkelingen rond WMO-adviesraden (met als gast Mieke Biemond, de voor de regio Rijn – IJssel verantwoordelijke contactpersoon van “Zorgbelang”), het ongevraagde BSMR-advies inzake de gemeentelijke subsidieaanvraag Kleine Stedenbeleid en de notitie Participatiebudget 2011 – 2013.

Lees verder

BSMR adviseert gemeente Doesburg over Carion

De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad Doesburg (BSMR) heeft in zijn openbare vergadering van 11 februari 2013 onder meer gesproken over de mogelijke gevolgen van het faillissement van de welzijnsinstelling Carion. Deze organisatie levert in de gemeente Doesburg diensten op het gebied van ouderenwerk en peuterspeelzaalwerk, waaronder ook de voor- en vroegschoolse educatie, een discipline waarin een hoge mate van expertise in Doesburg aanwezig is. De bespreking in de BSMR heeft een tweetal ongevraagde adviezen aan het college van burgemeester en wethouders opgeleverd.

Lees verder

Blog: Wat doet de BSMR?

Begin 2012 is in Doesburg de Brede Sociale Maatschappelijke Raad, afgekort de BSMR begonnen. De BSMR is door de gemeenteraad van Doesburg ingesteld om het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd van advies te dienen. Dit op het gebied van sociaal maatschappelijke zaken die in de gemeente spelen.


De zogenoemde beleidsterreinen waarover de BSMR advies kan geven zijn uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet werk en bijstand (Wwb) in de gemeente. Dit lijkt een beperkt beleidsterrein, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de Wmo, begint deze bij het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk.

Lees verder

Blog: Wat doet de BSMR?

Begin 2012 is in Doesburg de Brede Sociale Maatschappelijke Raad, afgekort de BSMR begonnen. De BSMR is door de gemeenteraad van Doesburg ingesteld om het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd van advies te dienen. Dit op het gebied van sociaal maatschappelijke zaken die in de gemeente spelen.


De zogenoemde beleidsterreinen waarover de BSMR advies kan geven zijn uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet werk en bijstand (Wwb) in de gemeente. Dit lijkt een beperkt beleidsterrein, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de Wmo, begint deze bij het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk.

Lees verder

Eerste openbaar overleg van nieuw BSMR-Doesburg

De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad Doesburg (BSMR-Doesburg) houdt haar eerste brede overleg met burgers en organisaties. Dat gebeurt op maandagavond 12 november. Gesproken wordt dan over thema’s op sociaal-, welzijn- en zorggebied. Door dit overleg wil de BSMR komen tot een uitwisseling met de Doesburgse bevolking. Het is de bedoeling om te horen wat er leeft en om te vertellen wat de BSMR doet. Zo’n overleg zal tenminste éénmaal per jaar worden herhaald, zo laat BSMR weten.

Lees verder

BSMR Doesburg voelt zich gepasseerd door college

Het nieuwe adviesorgaan Brede Sociaal Maatschappelijke Raad Doesburg (BSMR) is onaangenaam verrast over het voorlopig opschorten van de gezinsinkomenstoets in Doesburg. De BSMR is niet te spreken dat het dit besluit uit de media heeft moeten vernemen. ‘Het zou het college gesierd hebben als de BSMR daarover vooraf was geinformeerd en misschien zelfs geraadpleegd’, aldus voorzitter L.S. Cohen van BSMR in een persbericht.

Lees verder

© 2021 DoesburgDirect.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑