BSMR adviseert gemeente Doesburg over Carion

De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad Doesburg (BSMR) heeft in zijn openbare vergadering van 11 februari 2013 onder meer gesproken over de mogelijke gevolgen van het faillissement van de welzijnsinstelling Carion. Deze organisatie levert in de gemeente Doesburg diensten op het gebied van ouderenwerk en peuterspeelzaalwerk, waaronder ook de voor- en vroegschoolse educatie, een discipline waarin…

BSMR zoekt nieuwe leden

De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad Doesburg (BSMR) zoekt nieuwe leden. De BSMR is een adviesorgaan voor het college van burgemeester en wethouders van Doesburg en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over het gemeentelijke beleid op diverse beleidsterreinen. Dit betreft vooral “zorg en welzijn” (Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)) en “werk en inkomen” (Wet Werk en…

Blog: Wat doet de BSMR?

Begin 2012 is in Doesburg de Brede Sociale Maatschappelijke Raad, afgekort de BSMR begonnen. De BSMR is door de gemeenteraad van Doesburg ingesteld om het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd van advies te dienen. Dit op het gebied van sociaal maatschappelijke zaken die in de gemeente spelen. De zogenoemde beleidsterreinen waarover de…

Blog: Wat doet de BSMR?

Begin 2012 is in Doesburg de Brede Sociale Maatschappelijke Raad, afgekort de BSMR begonnen. De BSMR is door de gemeenteraad van Doesburg ingesteld om het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd van advies te dienen. Dit op het gebied van sociaal maatschappelijke zaken die in de gemeente spelen. De zogenoemde beleidsterreinen waarover de…