De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) houdt op 27 oktober van 19.30 tot 22.00 uur in de Gasthuiskerk een Publieksavond over de veranderingen die per 1 januari plaatsvinden ten aanzien van de Jeugdwet, de Participatiewet en de nieuwe WMO-wet. Wethouder Peter Bollen zal in een inleiding het een en ander vertellen over de veranderingen die voor de inwoners van belang zijn.

 

Die uitleg is niet alleen bedoeld voor mensen die een zorgvraag hebben, maar juist ook voor mensen die geen lichamelijke of psychische klachten hebben. Ook voor de ‘gewone’ burger gaat er namelijk iets veranderen. Zij kunnen immers deel uitmaken van een netwerk rondom een inwoner met problemen.

 

De BSMR gaat ervan uit, dat alle aanwezigen tijdens de Publieksavond er voor elkaar kunnen zijn. ‘We moeten het in de komende tijd immers samen doen, en we kunnen elkaar bijstaan om de toekomst aan te kunnen’, aldus voorzitter Lo Cohen van de BSMR.