Het nieuwe adviesorgaan Brede Sociaal Maatschappelijke Raad Doesburg (BSMR) is onaangenaam verrast over het voorlopig opschorten van de gezinsinkomenstoets in Doesburg. De BSMR is niet te spreken dat het dit besluit uit de media heeft moeten vernemen. ‘Het zou het college gesierd hebben als de BSMR daarover vooraf was geinformeerd en misschien zelfs geraadpleegd’, aldus voorzitter L.S. Cohen van BSMR in een persbericht.


In mei 2011 heeft de gemeenteraad van Doesburg de Brede Sociaal Maatschappelijke Raad Doesburg (BSMR) ingesteld als adviesorgaan voor het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Doesburg. Met de instelling van de BSMR wordt beoogd meerwaarde te bereiken in de kwaliteit van de publieke dienstverlening bij de uitvoering van de Wmo en aanverwante wetgeving, zo staat te lezen in de verordening BSMR. De BSMR is sinds 1 januari 2012 in functie.


Op 25 april 2012 heeft de BSMR zijn eerste gevraagde advies met betrekking tot de beleidskeuzes in de WWB 2012 aan het college van burgemeester en Wethouders van de gemeente Doesburg uitgebracht. ‘Een belangrijk onderwerp waarop dat advies betrekking heeft wordt gevormd door de keuzes rond de invoering van de gezinsinkomenstoets’, aldus Cohen.


Om de adviestaak naar behoren te kunnen vervullen vindt de BSMR heldere communicatie en correcte informatieverstrekking van het hoogste belang. De BSMR deelt met dit standpunt de opvatting die de gemeente in de verordening heeft neergelegd. De praktijk blijkt wat lastiger te zijn dan de leer.


De BSMR is dan ook onaangenaam verrast uit de pers te hebben moeten vernemen dat de gemeente Doesburg de invoering van de gezinsinkomenstoets voor de WWB voorlopig heeft opgeschort . Cohen: ‘In onze vergadering van 14 mei werd opgemerkt: het zou college gesierd hebben als de BSMR daarover vooraf was geïnformeerd en misschien zelfs geraadpleegd’.