De PvdA Doesburg is een petitie gestart om ontslagen van SW-ers bij arbeidsontwikkelbedrijf  Presikhaaf Bedrijven te voorkomen. Volgens de PvdA heeft de geplande invoering van de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) desastreuze gevolgen voor de SW-geïndiceerde mensen uit Doesburg.


Er worden tientallen miljoenen weggegooid, vele SW-ers en hun begeleiders raken hun baan kwijt en het zicht op werk is verder weg dan ooit, stelt de PvdA. Daarom is de partij een petitie gestart waarin het bestuur van Presikhaaf Bedrijven wordt verzocht voorlopig geen maatregelen te nemen die ontslagen van SW-ers als gevolg hebben.


Het gaat om een online-petitie die sinds enkele dagen op Petities.nl staat. Inmiddels hebben vijftien personen deze petitie ondertekend, waaronder oud-burgemeester van Doesburg, Hermen Overweg. Ook het Doesburgse kunstenaarspaar Marga Bles en Ad van den Blink steunen de petitie.


In een persbericht over de petitie wijst de PvdA Doesburg op de rol van wethouder Willem Bouman, tevens algemeen bestuurslid van Presikhaaf Bedrijven. ‘In de raadscommissie heeft de wethouder Bouman het ontslag van 300 SW-ers als een voldongen feit benoemd. Dat de directeur Presikhaaf bedrijven in de raadscommissie heeft aangegeven dat er nauwelijks SW-ers op de bank komen te zitten en vervolgens binnen een week een persbericht uitdoet met de aankondiging dat 300 SW-ers met tijdelijk contract ontslagen worden, wist wethouder Bouman zich niet meer te herinneren. Dat geeft niet bepaald het gevoel dat er voor de SW-ers gevochten wordt in het bestuur van de Presikhaaf Bedrijven’, aldus Peter Bollen van PvdA Doesburg.


SP Doesburg laat bij monde van woordvoerder Alexander van Hattum weten dat er in het veranderingsproces bij Presikhaaf Bedrijven een pas op de plaats moet worden gemaakt.


‘Bedrijfsonderdelen worden vermarkt, mensen worden op grote schaal uit hun vertrouwde werkomgeving gehaald en tijdelijke arbeidscontracten worden niet verlengd. Volgens de SP gaat het voor de mensen allemaal veel en veel te snel en bovendien zijn door de val van het kabinet de bezuinigingen op de SW-sector op losse schroeven komen te staan, evenals de hele Wet werken naar vermogen die in 2013 van start zou gaan. Alle reden voor een time out’, aldus Van Hattum.