De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van Doesburg vergadert op 11 maart in de Burgerzaal van het Stadhuis. De vergadering is openbaar en begin tom 19.30 uur. Op de agenda staan onder meer: de regionale ontwikkelingen rond WMO-adviesraden (met als gast Mieke Biemond, de voor de regio Rijn – IJssel verantwoordelijke contactpersoon van “Zorgbelang”), het ongevraagde BSMR-advies inzake de gemeentelijke subsidieaanvraag Kleine Stedenbeleid en de notitie Participatiebudget 2011 – 2013.

 

De BSMR is door de gemeenteraad in mei 2011 ingesteld als adviesorgaan voor het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Doesburg. De organisatie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college. Zo kwam het recent nog in het nieuws door advies te geven na het faillissement van welzijnsinstelling Carion.

 

Een van de leden van de BSMR, Martin Korporaal, schreef begin dit jaar op DoesburgDirect.nl een blog over de BSMR.

bsmr 600