De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) in Doesburg houdt op 27 januari 2014 een openbare bijeenkomst voor inwoners van Doesburg en hun organisaties. De informatie staat in het teken van de vergrijzing van inwoners van Doesburg en de gevolgen van deze demografische ontwikkeling.

 

Heel Nederland vergrijst. Het aantal ouderen neemt de komende jaren fors toe en het aantal jongeren neemt af. En in Doesburg gaat dat nog harder dan elders, stelt de BSMR. Dat heeft grote gevolgen. Onder andere voor de betaalbaarheid van zorgvoorzieningen.

 

Vanaf januari 2015 worden die gevolgen heel concreet als allerlei zorgvoorzieningen gaan verdwijnen. Dat treft mensen van alle leeftijden die om welke reden dan ook zorg nodig hebben. En er zal een veel groter beroep worden gedaan op gewone, gezonde Doesburgers om zich als vrijwilliger in te zetten voor een familielid, een buur of een goede vriend, die hulp nodig hebben.

 

Zijn gewone Doesburgers zich bewust van deze ingrijpende veranderingen? Hoe bereiden zij en hun organisaties zich daarop voor? Dat zijn de centrale vragen tijdens de bijeenkomst.

 

Er zal de nodige informatie over de veranderingen worden verstrekt. Daarnaast zal er veel ruimte zijn voor het uitwisselen van gedachten en ideeën.

 

‘Een belangrijke bijeenkomst voor alle Doesburgers. Voor gebruikers van zorg en voorzieningen, die te maken krijgen met ingrijpende bezuinigingen. Maar vooral ook voor alle gezonde Doesburgers op wie als buur, familielid of vriend een beroep kan worden gedaan om bij te springen als dat nodig is. Bovendien: iedereen kan zomaar zorgvrager worden’, aldus Lo Cohen namens de BSMR.

 

Waar de informatieavond plaatsvindt en hoe laat, wordt medio januari 2014 bekendgemaakt.