De Doesburgse hengelsportvereniging gooit een steen in de vijver voor de installatie van een zogeheten vistrap bij de stuw in de stad. Er blijkt veel vis te zitten voor de stuw in de Oude IJssel met drang om in de grote IJssel terecht te komen. Een vistrap moet uitkomst bieden.


Een vistrap is een waterbouwkundig kunstwerk dat tot doel heeft vissen toegang te geven tot een door een dijk, dam, stuw of sluis ontoegankelijk geworden achterland. Het balletje wordt opgegooid in de Regiobode. Daar spreekt de lokale visvereniging van een ‘erg mooi plan’. Niet alleen goed voor de vissen, maar ook om de zwembeweging van de vissen gade te slaan.


De publicatie staat aan de vooravond van een nieuw visseizoen. De Doesburgse hengelsportvereniging is met 1.200 leden de grootste vereniging van Doesburg en heeft onder meer veel aanwas van Duitse gasten van de campings in het buitengebied ten noorden van de stad.


De visvereniging laat weten zorgvuldig om te gaan met het visleven in de wateren in Doesburg. Zo wordt regelmatig nieuwe vis uitgezet in bijvoorbeeld de Fles, het water langs de Verheullweg bij transportbedrijf Koninklijke Rotra. Dit om de visstand op peil te houden. Ook wordt er onderzoek uitgevoerd naar de zwembewegingen van de vissen in de IJssel.


De jaarlijkse Oranjeviswedstrijden tenslotte worden dit jaar op 24 april gehouden. Meer informatie over de Doesburgse hengelsportvereniging is te vinden op http://home.wanadoo.nl/hvd-doesburg/