De Wijkraad Binnenstad heeft zaterdag het fietsverbod in het centrum van Doesburg gecontroleerd. Fietsers die het verbod negeerden, werden op vriendelijke toon gewezen op het verbod. De wijkraad wil met deze actie meer aandacht vragen voor het fietsbeleid in de binnenstad op zaterdagen.


De wijkraad merkt op dat nietsvermoedende wandelaars nogal eens bijna geschept worden door een voorbij rijdende fietser. Dit kan leiden tot ergernis en schrik bij voetgangers, die op zaterdagen en de eerste zondag van de maand in Doesburg op straat mogen lopen.


Om inwoners en bezoekers van de binnenstad van Doesburg nog eens extra te attenderen op het fietsverbod op zaterdagen, hield de wijkraad zaterdag 20 augustus. In herkenbare reflector hesjes spraken vertegenwoordigers van de wijkraad fietsers aan op hun gedrag. Ze hadden zich opgesteld bij de toegang tot het voetgangersgebied en spraken fietsers aan met het verzoek af te stappen.


Niet iedereen blijkt van het fietsverbod op de hoogte te zijn, zo laat de wijkraad weten. ‘Dat geldt zelfs voor mensen van wie je dat niet zou verwachten. Anderen weten het wel, maar denken er niet altijd aan. En natuurlijk zijn er ook enkelingen die vinden dat het fietsverbod niet op hen van toepassing is’, aldus Teja Peters, voorzitter van Wijkraad Binnenstad.


Een aantal mensen wijst naar de gemeente, die zou moeten zorgen voor handhaving. Elkaar op straat aanspreken op het fietsverbod kan natuurlijk ook. Teja Peters: ‘voetgangers, zeker met kleine kinderen, gaan ervan uit dat er niet gefietst wordt. Gebeurt dat wel, dan leidt dat tot onveilige situaties’.


Qua informatie en veiligheid valt er volgens velen nog wat te verbeteren: de verkeersborden vallen niet genoeg op, het kruispunt Boekholtstraat/Kerkstraat is gevaarlijk en na de laatste supermarkt in de Ooipoortstraat kan het fietsverbod wel eindigen . De wijkraad zal deze en andere signalen bespreken met de gemeente Doesburg.