De Wijkraad Binnenstad Doesburg is een feit. De nieuwe wijkraad is sinds kort actief waarmee nagenoeg alle wijken en delen van Doesburg zijn voorzien van een eigen wijkraad.


De wijkraad bestaat uit vijf gemotiveerde en enthousiaste leden: Teja Peters (voorzitter), Lourens Thomas (secretaris), Greet Warringa (penningmeester), Willem Scharloo en Liesbeth Bok (leden). Zij vinden het belangrijk om de binnenstad van Doesburg zo leuk en leefbaar mogelijk te houden en willen opkomen voor het algemene belang van de inwoners van de binnenstad.


De eerste actie van de wijkraad is het organiseren van een enquête onder alle inwoners van de binnenstad. Teja Peters: ‘Wij vinden het belangrijk te weten wat er speelt in de wijk en waar wij ons volgens de inwoners van de binnenstad mee bezig moeten houden’.


Alle bewoners van het centrum van de stad krijgen daarom begin november een vragenlijst in hun brievenbus. Op diverse plaatsen in de binnenstad komen bussen te staan voor ingevulde vragenlijsten. Door deel te nemen aan de enquête kan iedere inwoner van de binnenstad zijn of haar stem laten horen. Onder de deelnemers wordt een filmmenu voor twee personen verloot.


De uitkomst van de enquête zal begin 2011 aan alle binnenstadbewoners gepresenteerd worden. Aan de hand hiervan wil de wijkraad samen met de inwoners de agenda voor de komende periode bepalen.


Naast de wijkraad is er ook een supportgroep. De supportgroep bestaat uit mensen die de wijkraad willen ondersteunen met allerlei hand- en spandiensten, zoals het verspreiden van vragenlijsten voor de enquête, het beheren van de website, meewerken aan uitvoeren van onderzoek en dergelijke. De wijkraad wil deze supportgroep graag aanvullen met meer mensen uit de binnenstad. Belangstellenden kunnen zich daarvoor nu al aanmelden, via info@wrbinnenstaddoesburg.nl.


Op de foto gemaakt door Peter Bakker van links naar rechts: Lourens Thomas, Greet Warringa, Teja Peters, Liesbeth Bok, Willem Scharloo