De gemeente Doesburg heeft subsidie beschikbaar voor particulieren in het buitengebied die op hun grond een bijdrage leveren aan de verfraaiing van het landschap. Binnenkort wordt hierover een informatieavond gehouden.


Dat meldt Groeneruimte.nl. De informatieavond wordt op 18 oktober gehouden in Voor-Drempt. Dit vanwege het feit dat naast de Doesburg ook de gemeente Bronckhorst de inwoners wil wijzen op deze subsidie.


Zowel Doesburg als Bronckhorst werken vanuit het Landschapsontwikkelingsplan, een plan waarin doelen van de gemeente voor het landschap staan beschreven. Als het om het verfraaien van het landschap gaat, dan moet gedacht worden aan het ontwikkelen van poelen, het plaatsen van knotwilgen of het realiseren van hoogstamboomgaarden. Hierdoor is subsidie beschikbaar.


De informatieavond voor bewoners van het buitengebied het noord-oosten van Doesburg op 18 oktober geldt ook voor bewoners van Voor- en Achter-Drempt, Hoog- en Laak-Keppel, Eldrik en Hummelo. Drie dagen later vindt er een soortgelijke informatieavond plaats voor bewoners van Olburgen, Rha, Steenderen en Bronkhorst. Deze wordt gehouden in Olburgen.