Wijkraad Binnenstad Doesburg houdt een avond over de naderende veranderingen in zorg en welzijn. Op 4 november zal Wethouder Peter Bollen een korte inleiding geven over de veranderingen en de aanpak van de gemeente Doesburg. Het is vooral de bedoeling om die avond met binnenstadbewoners in gesprek te gaan. De bijeenkomst van de wijkraad in basisschool Horizon Stad, Meipoortwal 1. De avond begint om 19.30 uur, vanaf 19.15 uur is de zaal open.

 

 

Wat verandert er in 2015 als het gaat om de zorg en het welzijn van de  binnenstadbewoners? Om op die vraag een antwoord te krijgen, heeft de Wijkraad Binnenstad Doesburg  Wethouder Sociaal Domein Peter Bollen uitgenodigd om op 4 november aanstaande met inwoners van de binnenstad in gesprek te gaan.

 

Vanaf 2015 gaat er veel veranderen op het gebied van zorg en welzijn.  De kranten besteden er aandacht aan  en ook op radio en TV wordt er over gesproken.  In Doesburg is het Doesburger Initiatief actief om mensen bewust te maken dat de samenleving verandert en dat de zorg mee verandert. ‘De veranderingen raken ons allemaal’, meldt het Doesburgerinitiatief. ‘Of we nu een gewone Doesburger zijn, een gemeentebestuurder of – ambtenaar of een professionele zorg- of welzijnswerker. En niet alleen voor ouderen met een zorgbehoefte, maar ook voor jongeren met beperkingen en hun verzorgers, verandert er vanaf 1 januari 2015 veel. En ook iedere gewone, gezonde Doesburger zou zich de vraag kunnen stellen: wat doe ik als op mij door een buur, een vriend of familielid een beroep wordt gedaan? Of als ik in mijn buurt zie dat iemand vereenzaamt, de last van mantelzorg teveel wordt en iemand met een klein beetje hulp enorm geholpen is?’

 

Tijdens de bijeenkomst zal de Wethouder in een korte inleiding uitleg geven over de veranderingen in het algemeen en over de Doesburgse aanpak in het bijzonder. Het open programma biedt volop gelegenheid  om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.