Burgemeester en wethouders van de gemeente Doesburg zijn voorstander van het afsluiten van de Contre Escarpe naar het Hanzeplein met zogeheten sleutelpalen. Omwonenden vrezen dat door de heropening van Hotel Doesburg de verkeersveiligheid in hun straat in gevaar komt.


Direct aanwonenden van het Hanzeplein, pal achter het hotel, hebben de gemeente unaniem verzocht om de rijroute van de Contre Escarpe naar het Hanzeplein voor het doorgaande verkeer af te sluiten met sleutenpalen. Dit uit oogpunt van verkeersveiligheid.


Burgemeester en wethouders van de gemeente Doesburg staan hier positief tegenover en hebben eind augustus ingestemd met het ontwerpverkeersbesluit. Het ontwerpverkeersbesluit ligt per 9 september gedurende zes weken ter inzage. Dit biedt mogelijke tegenstanders de ruimte om eventueel bezwaar in te dienen.


Zie ook
Hotel Doesburg kiest voor gefaseerde heropening