Burgemeester Kees Luesink beraadt zich over een nieuw termijn van zes jaar burgemeesterschap in Doesburg. Eind dit jaar loopt zijn eerste termijn van zes jaar af. Binnenkort zal een procedure worden gestart waarin de 61-jarige Luesink aan moet geven of hij in is voor een nieuw termijn van zes jaar, of kiest voor ontslag op eigen aanvraag.

 

‘Burgemeester Luesink beraadt zich nog op een tweede termijn. Daarover zal hij zich niet uitlaten en respect hebben voor de daarvoor geldende procedure’, zo laat gemeentewoordvoerder Rob Groen desgevraagd weten.

 

Groen: ‘De procedure die daarvoor wordt opgestart is vertrouwelijk en geschiedt onder volstrekte geheimhouding’.

 

Uit de herbenoemingprocedure van de Rijksoverheid blijkt dat 8 maanden voordat de ambtstermijn afloopt er een gesprek is tussen de commissaris van de Koning en de burgemeester. Dat zal naar verwachting ergens in april zijn, of kort daarvoor of daarna. Verder stelt de gemeenteraad een vertrouwenscommissie samen die met de burgemeester spreekt.

 

De gemeenteraad bespreekt het verslag van de vertrouwenscommissie met de burgemeester en de gemeenteraad stuurt een aanbeveling naar de commissaris van de Koning. De commissaris adviseert vervolgens de minister van Binnenlandse Zaken over de aanbeveling van de gemeenteraad, waarna de minister beslist of Luesink wordt voorgedragen bij Zijne Majesteit de Koning voor herbenoeming.

 

Mocht Luesink ervoor kiezen om niet herbenoemd te willen worden, dan zal ontslag op eigen aanvraag volgen en moet Doesburg op zoek naar een nieuwe burgemeester.