CDA Doesburg zegt geschokt te zijn over de resultaten van het onderzoeksrapport over Noordelijk Molenveld. Dat laat de oppositiepartij in een eerste reactie weten in aanloop naar het debat over het rapport eind april.


Op ambtelijk niveau zijn grote inschattingsfouten gemaakt evenals op managementniveau en het college is en blijft verantwoordelijk. Zo laten Gerard Albers en Rob Gossink van CDA Doesburg weten in een persverklaring.


CDA: Naast de financiele gevolgen zijn er ook politieke consequenties. Het college had op grond van de gemeentewet en de hieraan verbonden verordening de gemeenteraad in juni 2010 moeten informeren, nadat de ambtenaren het college al in mei 2010 in kennis had gesteld van het tekort. Dit heeft het college bewust niet gedaan, evenmin in de daarop volgende raadsvergaderingen.


Het argument dat de precieze omvang van het tekort niet bekend was is volgens het CDA geen excuus. ‘Het niet informeren van de gemeenteraad is zeer ernstig. Dit verwijt betreft het hele college en niet alleen wethouder Hofman.’


‘Alles wijst erop dat de gemeenteraad wederom is misleidt, maar nu door het hele college. Op dit moment bestuderen wij het rapport nog en de onderliggende stukken, maar wij schatten in dat het college een zeer ernstig probleem heeft met haar gemeenteraad’, stellen Albers en Gossink.