Met negen stemmen voor en vijf tegen is een motie aangenomen die ervoor zorgt dat er opnieuw moet worden gekeken of Only for Men zich mag vestigen in de veelbesproken exercitieloods aan de Barend Ubbinkweg. Alleen SP en D66 stemden tegen de motie. Eerder wees het college van burgemeester en wethouders de komst van Only for Men in de loods af.


In de raadsvergadering van donderdagavond werd lang gesproken over de kwestie. SP en D66 houden vast aan het standpunt om nieuwe winkels te vestigen in het kernwinkelgebied zoals vastgelegd is in het bestemmingsplan. Andere partijen vinden dat er ruimte moet zijn om hiervan af te wijken.


Fractievoorzitter van de SP, Petra Senhorst, liet weten het vreemd te vinden om Only for Men wel toestemming te geven zich te vestigen in de loods en Action niet. ‘Als we voor iedere aanvraag het bestemmingsplan moet aanpassen, dan moet je het hele bestemmingsplan onder de loep te nemen. Een rapport van de Kamer van Koophandel zegt trouwens dat je de binnenstad in gevaar brengt als je dit doet.’


De Stadspartij liet bij monde van David van Sommeren weten verbaasd te zijn over de afwijzing van de vergunningaanvraag. ‘Voor Action is het lokaal belangrijk en heeft het college toezegging gedaan ze naar het centrum te halen. Maar Only for Men heeft een regionaal karakter en een regionale aantrekkingskracht’.


Gerard Albers van CDA noemde het afwijzen van het vergunningverzoek een kwalijke zaak. ‘Ze bieden zich aan en wij sturen ze het bos in. Hoe kan dat? Only for Men is niet bedreigend voor winkels in het kernwinkelgebied. Het is juist een verrijking voor Doesburg’, aldus Albers.


VVD’er Ellen Mulder-Metselaar wees op het onvolledig zijn van het dossier over Only for Men en vroeg zich af of er met opzet documenten ontbreken. Ze verbaasde zich vooral over onderzoeksbureau MKB Rive die in november positief adviseerde over de komst van een modezaak in de loods en in april met een negatief advies kwam.


Raadsvoorzitter Kees Luesink wees Mulder erop dat niet per definitie alle stukken zich in het dossier bevinden. Volgens Luesink is niet alle informatie beschikbaar voor openbaarheid.