21 Cursisten van De Schilderschool in Doesburg exposeren hun werk in de Martinikerk in Doesburg. De expositie wordt in samenwerking met de Stichting Manifestaties Martinikerk georganiseerd en vindt plaats in de Grote of Martinikerk in Doesburg. 
Donderdag 6 juni om 16.30 uur is de feestelijke opening.

 

Zo’n expositie komt niet zo maar van de grond, meldt André Bikker van De Schilderschool. ‘Er is eerst met een groep gebrainstormd over een thema. Vele opties passeerden de revue. Zeer concrete onderwerpen werden genoemd, zoals een straatje in Doesburg of de seizoenen.
 Uiteindelijk is gekozen voor het thema Kringloop wat onder andere kan worden uitgelegd als “een proces waar een aantal stadia elkaar opvolgt, waarbij uiteindelijk het uitgangspunt weer wordt bereikt”’, aldus Bikker.

 

Met deze kennis zijn de cursisten – elk op hun eigen wijze – aan de slag gegaan, wat tot verrassende resultaten leidt. Na een studieronde van enkele weken is een twintigtal nu bezig met het schilderij dat een plaats zal krijgen op de expositie.

 

De expositie wordt in samenwerking met de Stichting Manifestaties Martinikerk georganiseerd en vindt plaats in de Grote of Martinikerk in Doesburg. 
Donderdag 6 juni om 16.30 uur is de feestelijke opening.

 

Vanaf 6 juni tot en met 18 juli kunt u alle middagen terecht om een kijkje te komen nemen. Ook op de Culturele Zondag (de 1e zondag van juli) bent u van harte welkom.

Schilderschool Doesburg