Landbouwers in het buitengebied van Doesburg worden door LTO Noord afdeling Bronckhorst gewezen op een discussieavond. Op woensdag 24 november staat ‘Help, de boer verzuipt!?’ op het programma. Daarbij wordt gesproken over de invloeden van natuurbescherming, waterberging en bezuinigingen op de landbouw in de directe omgeving.


Op de avond wordt ingegaan op een aantal stellingen waaronder:

1.     Natuurbescherming is te ver doorgeschoten, de gevolgen voor de (omringende) landbouw zijn te groot.

2.     De rekening voor plannen met een maatschappelijk belang (ook natuur) moet niet eenzijdig bij de boeren worden gelegd.

3.     Geen geld, dus ook geen plannen maken en geen claims leggen op landbouwgrond.


De discussieavond wordt op 24 november gehouden bij Zaal Den Bremer in Toldijk en begint om 20.00 uur. Tijdens de avond zijn Harry Keereweer (gedeputeerde Provinciale Staten van Gelderland) en Ben Lichtenberg (provinciaal voorzitter LTO Noord Gelderland) aanwezig om de inleiding van de discussies te verzorgen. Verder heeft ook het Waterschap Rijn en IJssel zijn medewerking in de vorm van een afgevaardigde toegezegd.