De gemeente Doesburg gaat de komende periode een reeks aan bomen snoeien Omdat het om een dermate groot aantal gaat, zal de gemeente waar mogelijk een quick-scan laten uitvoeren. Daaruit moet blijken of de bomen de komende periode of pas in het najaar worden gesnoeid.


De gemeente Doesburg laat weten dat het in 2012 op de volgende locaties de bomen snoeien:


68 treurwilgen verspreid over de gemeente (veel dood hout);

5 lindebomen aan de Koepoortwal (kroon flink terugsnoeien/kandalaberen);

3 haagbeuken aan de Kraakselaan/van Brakellaan (kandelaberen);

1 Es Molengaarde 24 (snoeien kroon);

6 Prunussen aan de Begoniastraat/Seringenlaan (kroon innemen);

1 Ailanthus nabij de vijver Hermaat (opkronen);

1 Es Molengaarde 56 (snoeien kroon);

1 berk de Veste 12 (snoeien kroon);

3 berken achter Potsmaat 102 (snoeien kroon);

2 acacia ’s vellen aan de Pol 76;

1 plataan Burg. Keiserplein (snoeien kroon);

1 berk Allersmaat;

div. Prunussen achter de v. Brakellaan.


‘Als gevolg van de Flora en Faunawet, die loopt van 15 maart tot 15 augustus, lukt het niet om alle bomen in het voorjaar gesnoeid te krijgen. Waar mogelijk zal een quick-scan worden uitgevoerd om verstoring van de natuur te voorkomen en waar het kan wordt de snoei uitgesteld tot in het najaar’, aldus wethouder Jansen van de gemeente Doesburg.