Doesburg presenteert actieplan armoedebestrijding

De gemeente Doesburg vindt armoedebestrijding belangrijk. Daarom is er een ‘Actieplan Armoedebestrijding 2015’ gemaakt. Met dit plan gaat de gemeente Doesburg in de tweede helft van 2015 aan de slag met armoedebestrijding. Zo ontwikkelt ze een goed vangnet voor de toenemende armoede in de gemeente.

 

In het plan staat dat mensen in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor hun (financiële) leven. Het beleid is daarom van ‘algemene regelingen’, waar iedereen gebruik van kon maken, veranderd naar maatwerk.

 

In het geval dat mensen het niet zelfstandig redden, vormt de gemeente een vangnet. Het plan richt zich op alle inwoners die op de een of ander manier met armoede te maken hebben. Maar, de gemeente wil dit jaar chronisch zieken en gehandicapten met hogere eigen bijdragen en gezinnen die in de schulddienstverlening zitten extra helpen.

 

Het plan bestaat uit de volgende onderdelen:

–        Nadrukkelijk de samenwerking zoeken met Doesburgse partners, zoals maatschappelijke organisaties en vrijwilligers. In de gemeente zijn namelijk al veel activiteiten op het gebied van armoedebestrijding gaande. Samen met deze partners gaat de gemeente een vangnet ‘armoedepact’ organiseren. Een paraplu van waaronder initiatieven ontstaan en samenwerking soepeler gaat verlopen. De gemeente is blij dat zoveel maatschappelijke organisaties hun verantwoordelijkheid nemen en willen samenwerken in het bestrijden van de armoede.

 

–        Een subsidiefonds oprichten. Hierbij wil de gemeente in ieder geval aan projecten voor kinderen subsidie geven, zodat kinderen bijvoorbeeld hun zwemdiploma kunnen halen. De gemeente steunt ook organisaties als: Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds.

 

–        Een Noodfonds instellen zodat hulpverleners in noodsituaties een aanvraag kunnen indienen voor ondersteuning. Te denken valt aan aanvragen voor: identiteitspapieren, kleding, goederen als wasmachine of koelkast of een lening (tegen lage of geen rente) aan een ZZP’er. Meer mensen hebben problemen met de stapeling van kosten of dreigen door onvoorziene omstandigheden tussen wal en schip te vallen. Het Noodfonds biedt een oplossing voor urgente problemen.

 

–        De gemeente wil inwoners met financiële problemen goed en op tijd informeren. Zodat men gemakkelijk de weg naar hulp weet te vinden en ook eerder hulp vraagt en krijgt. ‘Arm zijn’ is niet iets waar mensen gemakkelijk voor uitkomen en hulp zoeken is al helemaal een stap te ver. Dat is jammer, omdat op tijd aan de bel trekken belangrijk is om de problemen niet groter te laten worden.

 

Staatssecretaris Klijnsma stelt jaarlijks geld beschikbaar voor bestrijding van armoede. Vorig jaar was dit een bedrag van 61.000 euro en dit jaar 74.500 euro. Het is de gemeente in 2014 niet gelukt om dit geld te besteden aan armoede. Terwijl er, door de stijgende armoede, wel een grotere vraag om hulp bestaat. De positieve jaarrekening van 2014 zorgt ervoor dat het overgebleven geld van 36.000 euro toch in 2015 gebruikt kan tegen armoede.

 

Inbreng van de betrokkenen is een voorwaarde. Daarom organiseert de gemeente bijeenkomsten waarin cliënten kunnen aangeven waar zij behoefte aan hebben. Via de gemeentelijke website, de gemeentepagina in de Regiobode en de lokale media houdt de gemeente Doesburgers op de hoogte.

 

Wilt u het Actieplan armoedebestrijding 2015 ontvangen? Of wilt u graag betrokken worden bij de uitvoering hiervan? Neemt u dan contact op met de Maaike van der Saag, beleidsadviseur werk en inkomen. U kunt haar bereiken via maaike.vandersaag@doesburg.nl of tel: (0313) 48 13 27.

13 reacties

 1. Frans van der Krul. fnvlokaal

  Ik vind de benaming van dit aktieplan niet passen armoede bestrijding, het was een beter keus als het aktieplan minimabeleid had geheten,het lijkt me meer als een ratenplaag die moet worden bestreden ipv een beleid voor minima’s.

 2. Patrick Ott

  Niet de vlag uit, college is gezakt voor de herkansing armoedebestrijding

  Vorige maand beloofde het College met een concreet actieplan te komen aan de hand van het beleidsplan armoedebestrijding. In het actieplan staat de besteding van de zogenoemde Klijnsma gelden.
  In 2014 heeft het college niet volledig gebruik gemaakt van deze gelden. Tot woede van de SP was er een restant van 36000 die dan kwam te vervallen. Waarop ervoor werd gezorgd dat deze gelden werden overgeheveld naar 2015, (in totaal 71.400) en het college een herkansing kreeg. Bij deze herkansing moet de SP concluderen dat de vlag niet uit kan omdat het een onvoldoende is.

  Wij zijn verheugd met de gelden voor lokale armoedebestrijding mensen direct kunnen helpen aangezien dit door de bezuinigingen van de landelijke VVD en PvdA een steeds groter probleem is. Want eigenlijk ziet de SP de landelijke gelden voor armoedebestrijding als een doekje voor het bloeden. Je krijgt een doekje van diegene die je aan het bloeden heeft gemaakt.
  We zijn verheugd maar ook kritisch op de uitvoer zodat al het geld terecht komt bij de mensen waar het voor bedoeld is. In het actieplan gaat er volgens ons teveel geld zitten in de organisatie en er is geen samenhang tussen de gelden die zijn toegezegd aan de gerenommeerde instanties. Uit het actieplan blijkt niet waarvoor de instanties hun toegezegde gelden gaan gebruiken. Wellicht zit hier een dubbeling in of een mogelijkheid om elkaar te versterken. De SP heeft ook een aantal praktische projecten/oplossingen genoemd en deze zijn niet terug te vinden

  Helaas heeft de SP dit actieplan moeten afwijzen. Er worden teveel omwegen bewandeld voordat de gelden bij de mensen zijn waar het voor bedoeld is. We verwachten van het college in de toekomst een veel duidelijker, concreter en effectiever plan.
  Armoedegeld moet terecht komen bij diegene waar het voor bedoeld is!

 3. Yvonne Irving

  Jammer SP! Weer een half verhaal! Gelden worden sinds vorig jaar uitgegeven aan o.a voedselbank en stichting leergeld. En Frans…. dit geld is echt bedoeld voor armoede. Minima beleid is iets anders. Met dit actieplan gaan we mensen uit armoede halen en preventief armoede voorkomen. Niet al het geld besteden aan doekjes uit delen maar inversteren om de pot groter te maken zodat meer doekjes uitgeldeeld kunnen worden. Vreemd dat de SP daar tegen heeft gestemd. De verwarring onder de SP raadsleden was duidelijk aanwezig toen de opdracht tegen stemmen kwam.

 4. Patrick Ott

  Inderdaad er is vorig jaar ook geld uitgegeven (o.a palletwagen voor de voedselbank) maar zonder onderlingen samenhang of overleg. En er is een oneindige voorraad doekjes nodig de groep wordt steeds groter met het huidige landelijke beleid. Te denken valt aan ZZPers en werkende armen.
  Preventie daar is de SP een voorstander van maar de structurele oplossing zijn een echte banen en een eerlijk loon

  p.s. beeld zegt niet alles, in de commissie hadden we ons standpunt al met kracht termen bekend gemaakt.

 5. Frans van der Krul. FNVlokaal Doesburg

  Yvonne,
  Kan je mij hier toelichten wat je bedoeld met:…. dit geld is echt bedoeld voor armoede. Minima beleid is iets anders.

 6. Frans van der Krul. FNVlokaal Doesburg

  Yvonne,
  Minimabeleid is het voorkomen van armoede.

 7. Frans van der Krul. FNVlokaal Doesburg

  Voor mensen met een laag inkomen is het steeds moeilijker om rond te komen.
  Met een minimabeleid kan de gemeente Doesburg deze groep ondersteunen.
  De vraag is, heeft het beleid wat tot nu toe is gevoerd het gewenste effect gehad.
  Kan nergens een Minima-effectrapportage vinden.
  Dit zou een inzicht kunnen geven in de koopkracht van de Doesburgse burgers met een laag inkomen.
  Landelijke regels zoals huurtoeslag, zorgtoeslag enz. kunnen dan worden meegenomen.
  Maar ook het effect van de gemeentelijke inkomensondersteunende regeling worden doorgerekend, zo kan je inzicht krijgen in de verschillen van koopkracht in de diverse huishoudens.
  Zo kunnen kwetsbare groepen in beeld worden gebracht en de armoedeval inzichtelijk worden gemaakt.

 8. Kees van Immerzeel

  SP: als je suggesties hebt om het actieplan beter te maken, dan ligt het voor de hand om die te verwoorden in een amendement. Waarom is daarvoor niet gekozen?

 9. Lisette Tupanwael

  A positive mind will give you a positive life. Misschien eens proberen? Die eeuwige klaagzang begint mij persoonlijk een beetje tegen te staan.

  *Gaat op handen zitten*

 10. Frans Schilderman

  Lisette Tupanwael welke eeuwige klaagzang,van wie?

 11. mevr hf.steenbergen

  Beste Frans en Patrick,

  Wees eens wat positiever dan iedere keer dat geklaag.
  Ik vind dat de gemeente goed bezig is om dit als maatwerk op te pakken.

 12. Frans van der Krul. FNVlokaal Doesburg

  Beste Mevr.H.F.Steenbergen en Lisette Tupanwael,
  Wat er nu gebeurd binnen de gemeente is blind activisme men kent de doelgroep niet en er is geen onderzoek naar gedaan, de inhoud van mijn betoog is een verbeter voorstel, of mag dat niet?

 13. Frans Schilderman

  Dat mag zeker Frans

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2021 DoesburgDirect.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑