Standhouders van eetkramen in Doesburg krijgen tegenwoordig een persoonlijke vergunning. Daarnaast is het venten en verkopen aan huis onder regels toegestaan. Dit is het gevolg van het wijzigen van de algemene plaatselijke verordening, de APV, door de gemeente.


Tot voor kort was voor het venten een vergunning verplicht. Door het wijzigen van de APV is het toegestaan om te venten en verkopen aan huis. Voorwaarde is wel dat er geen overlast wordt veroorzaakt.


De gemeente wil verder meer grip krijgen op het straatbeeld en biedt hiervoor een persoonlijke vergunning aan voor eigenaren van oliebollenkramen, ijscowagens en loempiakarren, zo schrijft De Gelderlander. Het gaat hierbij om een vergunning per wagen met bijbehorende verkoopplaats.