De stichting DoesburgseHanzefeesten is op zoek naar opslagruimte. Het gaat om een ruimte waar de kleding en wapens (schilden/hellebaarden en lansen) van de organisatie het jaarrond kunnen worden opgehangen. DoesburgseHanzefeesten groeit hard en beschikt inmiddels over honderden pakken en wapens.


De zoektocht wordt ingegeven door het feit dat de huidige locatie te klein is geworden. ‘We zoeken een ruimte van zo’n 75 tot 100 vierkante meter. De ruimte mag niet tochtig zijn en moet goed toegankelijk zijn’, aldus bestuurslid Edward van der Beek.


Van der Beek denkt aan een ruimte ergens in de stad. ‘Dat kan bijvoorbeeld een zolder zijn. Dus wellicht is er nog iemand die ruimte over heeft en deze beschikbaar wil stellen. De kleding hangt aan rekken en is gerubriceerd. Omdat we leven van giften, hopen we dat er iemand is die ons kosteloos deze ruimte kan aanbieden’.