Drie Doesburgse organisaties hebben zich vooralsnog aangemeld om in aanmerking te komen voor de Afvalvrij Award 2011. Het gaat om de basisscholen De Ark en De Horizon en om kindercentrum Tombola. Bij de wedstrijd gaat het om afvalpreventie of het beter scheiden van afval. De afgelopen maanden konden organisaties en verenigingen zich aanmelden voor de Afvalvrij Award 2011. Vijfentwintig organisaties hebben zich inmiddels aangemeld, waarvan dus drie uit Doesburg. Inzenden kan nog tot 10 oktober.


Op de website www.afvalvrij.nl/award laten de deelnemers zien hoe zij de afvalberg bestrijden door beter te scheiden of afval te voorkomen. Zo is er bijvoorbeeld een school die meedoet met Wecyle en de kinderen daar actief bij betrekt, een sociale werkvoorziening die medewerkers motiveert om mobieltjes apart in te zamelen en een zwembad dat aparte containers neerzet zodat bezoekers hun afval direct gescheiden kwijt kunnen.


Alles wat bijdraagt aan afvalpreventie of het beter scheiden van afval kan is welkom, het mag groot, klein, serieus of ludiek zijn. Alle inzendingen dingen mee naar de Award. Aanmelden kan op www.afvalvrij.nl/award. Hier vindt men tevens meer informatie en kan men gratis posters en banners downloaden.


De Afvalvrij Award wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeenten Doesburg, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Lochem en Zutphen. De Afvalvrij Award is bedoeld voor organisaties die burgers of werknemers in die gemeenten stimuleren afval te voorkomen en beter te scheiden. Daarbij kan gedacht worden aan scholen, (sport)verenigingen, woningcorporaties, winkels, kringloopbedrijven, kinderboerderijen, zwembaden, culturele instellingen, evenementenorganisaties en toerisme.