De Doesburgse schipper Gerwin Witjes denkt dat de waterstand van de IJssel de komende dagen iets gaat afnemen, maar daarna weer zal stijgen. De ervaren schipper spreekt van een behoorlijke unieke en spannende periode.


Witjes vaart met zijn schip Odonata zelf tussen Nijmegen en Duitsland, maar staat regelmatig in nauw contact met collegaschippers uit Doesburg.


‘De komende dagen zakt het water iets. Volgens de voorspellingen komt er door regenval daarna weer een golf deze kant op. Het wordt een spannende periode’, aldus Witjes.


Bij extreem hoog water zal een vaarverbod worden afgekondigd. Uitzonderingen om toch te varen worden er dan niet gemaakt. Inmiddels is op de Oude IJssel donderdagmiddag een vaarverbod afgekondigd en zijn de stuwen volledig opengezet.


In Doesburg is het waterpeil bij de brug inmiddels gestegen tot 9,98 meter boven NAP. Daarmee gaat het richting recordhoogte van 1995. Toen kwam het water tot 10,59 meter boven NAP.