De realisatie van het eerste deel van de nieuwe woonwijk Beinum West vordert gestaag. In oktober begint het zogenaamde woonrijp maken van de wijk. Hierin wordt de wijk voorzien van onder meer bestrating en openbare verlichting. Het college heeft besloten om in deze wijk LED straatverlichting aan te leggen. Het eerste deel van Doesburg met deze duurzame vorm van straatverlichting.


LED verlichting geeft met dezelfde hoeveelheid energie meer lichtopbrengst dan gewone straatverlichting. Daardoor kunnen er lampen in de lantaarnpalen met een lager Wattage. LED verlichting is dus zuiniger met energie. Dat resulteert in een lagere energienota en minder C02 uitstoot. Daarnaast zijn de onderhoudskosten lager dan bij standaard verlichting en gaan de lampen wel 5-6 keer zolang mee.


In de nachtelijke uren kan de verlichting gedimd worden. Dimmen zorgt voor een nog langere levensduur en dimmen zorgt voor een lager energiegebruik. Door bijvoorbeeld 30 procent te dimmen, wordt het energiegebruik nog eens met 20 procent teruggebracht. Het energieverbruik van gedimde LED verlichting kan daarmee tot wel 47 procent worden teruggebracht ten opzicht van standaard verlichting, zo laat de gemeente Doesburg weten.


Eén van de doelstellingen in het Collegeprogramma Samen voor Doesburg 2010- 2014 is om de kosten van energieverbruik bij de openbare verlichting zo veel mogelijk te beperken, Met het toepassen van LED in de openbare verlichting in de nieuwbouw in Beinum West wordt hiertoe een eerste aanzet gegeven. In dat opzicht kan Beinum West als pilot worden gezien, waarmee ervaringen worden opgedaan.