Negen bestuursleden van diverse evenementenorganisaties in Doesburg hebben met succes een BHV-cursus gevolgd. De cursus werd kosteloos aangeboden door Doesburger Vincent Kreileman van BMV Advies. Reden is dat er door aanscherping van veiligheidseisen steeds meer wordt gevraagd op het gebied van BHV bij evenementen.


De cursisten leerden hoe te handelen bij brand en ontruiming. Ook werd uitvoering getraind met het werken met een AED reanimatieapparaat. In het totaal namen negen mensen deel aan de cursus.


Voordeel is dat tijdens evenementen, zoals Koninginnedag, deze mensen weten hoe ze bij calamiteiten moeten handelen en daarmee de organisatorische kwaliteit van die evenementen op een professioneel niveau brengen, zo staat te lezen op de website van de organisatie van Koninginnedag in Doesburg.


De deelnemende bestuursleden waren Han Snijders, Willem Blaauw, Peter Houtkooper, Hanny ten Dolle, Joop Snijders, Herman Boegman, Frans de Hommel, Sander Snijders en Robin de Winkel.


In totaal hebben 8 heren en 1 dame de cursus met goed gevolg gedaan. Voordeel is dat tijdens de evenementen, zoals Koninginnedag, deze mensen weten hoe ze bij calamiteiten moeten handelen en daarmee de organisatorische kwaliteit van die evenementen op een professioneel niveau brengen. Daarmee zijn de hoge veiligheidseisen gewaarborgd in Doesburg.


Foto: http://www.doesburgenoranje.nl/