Eindejaarstoespraak van nestor van gemeenteraad

Piet Vree, de nestor van de gemeenteraad van Doesburg, hield donderdagavond tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar een eindejaarstoespraak. Voor de eindejaarstoespraak kreeg de voorzitter van de raad, burgemeester Kees Luesink, een oudejaarslot aangeboden door de raadsleden. Vervolgens begon Vree aan zijn eindejaarstoespraak. Voor wie de toespraak heeft gemist, staat de gehele toespraak nu te lezen op DoesburgDirect.nl.


Geachte raad,


Wim Kan, Wim Sonneveld, Youp van ‘t Hek en meerdere cabaretiers houden aan het eind van het jaar een conference in een komische sfeer over het afgelopen jaar. Grappen en grollen vliegen door de lucht en de ether. Bij de raad is dit wat anders, daar houdt de nestor van de raad het serieus.


Het was me het jaartje wel. Een roerig jaar. Een goed begin was de terugkeer van de voorzitter van de raad na een periode van ziekte. Een van de eerste voorstellen in de raad was om over te gaan op een ander systeem van uitzenden van de raadsvergaderingen, zodat die beter te volgen zijn en het contact met de inwoners verbeterd wordt.


De welstandsnota wordt geïntegreerd samen met het monumentenbeleid in de nota ruimtelijke kwaliteit. De monumentencommissie krijgt hierdoor andere taken toebedeeld. De begroting van de Presikhaaf-bedrijven en de tussenrapportages hebben ons het hele jaar door bezig gehouden en de vooruitzichten zijn somber.


De realisering van een kunstgrasveld voor de korfbalvereniging is tot stand gekomen met ondersteuning vanuit het Kleinstedenbeleid. Door de aanleg van het kunstgrasveld is er ruimte ontstaan na overleg met de korfbalclub en de gemeente voor de kegelsport om hier een kegelcentrum te bouwen.


De aanleg van de geluidswal is gerealiseerd en het vervolg is de overlegsituatie met de Provincie aangaande het geluidsscherm. Maar dit is een lange procedure vanwege de betrokkenheid van verschillende instanties. Hopelijk kan dit in 2012 afgerond worden.


Een pijnlijke gebeurtenis was, en is nog nooit gebeurd in Doesburg, het ontslag van een wethouder. De oorzaak was herstructurering van Noordelijk Molenveld waarbij de raad te laat en onvolledig werd ingelicht over de ontstane overschrijdingen. Een doodzonde in de politiek. Dit was voor de raad een heel moeilijk besluit maar is op basis van inhoudelijke argumenten genomen  een politiek besluit.


Hiervoor moest vervanging komen door het invullen van een nieuwe wethouder vanuit de D66-fractie waarbij een vrouw uit de hoge hoed kwam. Ook voor het eerst in deze gemeente kon de bestaande coalitie door.


Een ander belangrijk punt was de bijeenkomst van de fractievoorzitters, waarbij gezocht werd  zonder in te gaan op politieke richting, naar bezuinigingmaatregelen voor de komend tijd die zeker nodig zullen zijn. Deze bijeenkomst kan men als zeer geslaagd noemen. Hopelijk doet het college hier wat mee.


Er is een start gemaakt met het in werking stellen van een brede sociaal maatschappelijke raad, die het bestuursorgaan gevraagd en ongevraagd van advies kan voorzien. Het is goed om te zien dat de ontwikkelingen en de jaarrekening van de stichting overdekt zwembad er beter uitziet. Misschien komt dit wel door het schoolzwemmen.


Een ander heikel punt is het onderwerp Action geweest, die voor grote verdeeldheid in de raad heeft gezorgd. Het werd een regen van moties en amendementen. De uitkomst is nog niet bekend.


Verder is het voor Doesburg zeer lastig geweest en niet Doesburg waardig dat de programmabegroting afgekeurd werd, en er een extra vergadering moest komen waarbij de goedkeuring wel tot stand kwam. Zo zie je maar weer dat door democratische besluiten veel gerealiseerd kan worden.


Een minder prettige situatie was het afgelasten van het bezoek van de commissaris van de koningin door droeve redenen. Maar dit bezoek is weer iets voor het nieuwe jaar. Een van de laatste agendapunten die bespreekbaar is geweest is de najaarsnota.


Waar wij als gemeente heel dankbaar voor moeten zijn is het grote aantal vrijwilligers die werkzaam zijn voor de samenleving. Zonder hen zou het leven in Doesburg er heel anders uitzien. Zij doen dit vanuit de spreuk ‘va dove ti porta il cuore’, ofwel ‘doe wat je hart je ingeeft’. Vrijwilligers bedankt!


In de politiek is dit wat anders. Daar worden besluiten genomen op grond van informatie en feiten waarbij wel rekening gehouden wordt met de wensen van de burger. Voor het komende jaar hoop ik op nog meer samenwerking in de raad in het belang van onze mooie stad en zijn bewoners.


Ik wil afsluiten met een gedicht


Tijd voor verhalen en mysteries met een diepere betekenis

Tijd van gevoelens als geluk warmte en gemis

Tijd van bezinning misschien weer even geloven

Tijd van feesten kerstbestanden en kerstverloven

Tijd waarop alles harmonieus is

Tijd waarop het in de wereld heel even vrede is

Tijd van wachten op het nieuwe jaar avond van knallen en zingen

Tijd van goede voornemens hoop op goede dingen

Tijd voor een heel gelukkig nieuwjaar

Want dat is mijn wens voor het komende jaar


Fijne dagen

1 reactie

 1. Bart

  Tijd voor hen die ons in Doesburg zijn ontvallen.
  Tijd voor hen die minder hebben dan wij
  Tijd voor hen die vrezen moeten elke dag weer
  Tijd van wat komt er op ons af
  Tijd van samen ondernemen
  Tijd van het gezin
  Tijd van wie ben ik
  Tijd van een omhelzing
  Tijd van …………..

  Piet prachtig neergezet.

  Soms inderdaad is het erg de TIJD om samen elkaar vast te houden.

  Fijne dagen en een goed 2012 Wij samen, allen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2021 DoesburgDirect.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑