Koninklijke Rotra voorziet haar toekomstige loswal bij haar vestiging in Doesburg van een multimodaal LNG-vulstation. Het station zal worden ingezet voor het afvullen van zowel binnenvaartschepen als vrachtauto’s. Het multimodale inland LNG-vulstation is het eerste van Europa.

 

Met de ingebruikname van het station stimuleert Rotra de duurzame inzet van de multimodale vervoersketen met het gebruik van LNG als alternatieve, schone brandstof.

 

Het innovatieve initiatief, onderdeel van een programma van het consortium Rotra/O-foil/Bodewes, wordt ondersteund door de Europese Unie met een bijdrage uit haar TEN-T programma. Het consortium gelooft in LNG als schone, stille en veilige brandstof voor de toekomst en beoogt met haar programma modal shift te stimuleren en verduurzaming van transport te bewerkstelligen.

 

LNG is voor trucks en scheepvaart een schoon en stil alternatief voor conventionele brandstoffen zoals diesel. LNG is de afkorting voor Liquefied Natural Gas. Bij de verbranding van LNG komen minder schadelijke stoffen vrij dan bij diesel: 95% minder fijnstof, 90% minder stikstof en zwavel, 15% minder CO2 en 50% geluidsreductie.

 

LNG wordt in gekoelde vorm opgeslagen en voldoet als alternatieve brandstof aan de meest strenge milieueisen (EEV) en kent derhalve geen beperkingen. Rotra zet sinds februari 2013 5 trekkers op LNG in voor haar distributieactiviteiten in de Benelux.

 

Rotra werkt aan de aanleg van een eigen loswal bij haar vestiging in Doesburg. Als gevolg van de toenemende binnenvaartoverslag versterkt Rotra’s initiatief de regio als voornaam logistiek knooppunt tussen Nederland en het Ruhrgebied/Europees achterland.

 

Met de verschuiving van transport per truck naar transport per binnenvaart wordt een reductie van 194 vrachtwagenbewegingen per week bewerkstelligd. De ontwikkeling van de laad- en loskade in combinatie met het op- en overslagterrein dient naast het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden van Rotra de economie en werkgelegenheid in de regio doordat de transportkosten van/naar Rotterdam naar/vanuit Gelderland worden verlaagd.

 

Diverse bedrijven hebben inmiddels toegezegd van de voorziening gebruik te willen maken. Met een eigen binnenvaartaansluiting maakt Rotra gebruik van bestaande infrastructuur (de IJssel) waarmee het een duurzame groei kan bewerkstelligen.

 

Loswal Rotra