In juni 2013 moeten de geluidswerende voorzieningen aan de N317 bij de wijk Noordelijk Molenveld klaar zijn. Momenteel wordt er gewerkt aan onderzoek en ontwerp van de geluidswerende voorzieningen, waarna tussen april en juni de besluitvorming van de voorlopige ontwerpen moet plaatsvinden.


Dat meldt De Stadspartij. De geplande komst van de geluidsschermen volgen op de realisatie van de geluidswal langs de N317 vorig jaar. Op drie locaties langs de N317 is geen geluidswal en moet worden gewerkt met geluidsschermen of andere geluidswerende voorzieningen.


Zo moet er ter hoogte van de Panovenweg op het viaduct een scherm komen. Het realiseren van een scherm op deze plek heeft geen relatie met het beschermd stadsgezicht, laat De Stadspartij weten op haar site.


De Stadspartij op haar site: ‘Dit in tegenstelling tot het gedeelte Lindewal/Burgemeester Nahuyssingel. Omdat er eenheid moet zijn in het beeld van alle geluidswerende voorzieningen langs de N317. Daarvoor is men bezig met het opstellen van een programma van eisen. Ter hoogte van de Van Kinsbergenstraat/Wilhelminastraat was onvoldoende ruimte om een geluidswal aan te leggen. Hier wordt nog gekeken naar een geschikte oplossing ter vermindering van de geluidsoverlast’.


Voor het realiseren van de geluidswerende voorzieningen op de drie locaties is door de gemeenteraad een bedrag van 400.000 euro beschikbaar gesteld. De provincie heeft eveneens 150.000 euro toegezegd. Rotra Forwarding BV heeft een bijdrage van 25.000 euro toegezegd.


Volgens de planning van de werkzaamheden zal ergens tussen april en juni besluitvorming komen van voorlopige ontwerken, die nu worden gemaakt. De voorbereiding op de aanbesteding en de planologische procedures staat gepland tussen juli en september, en tussen oktober en december vindt de aanbesteding plaats. De uitvoering van de plannen moet uiteindelijk plaatsvinden tussen januari en juni 2013.


Zie ook:
‘Bewoners blijven rekenen op geluidsscherm N317’