Verschillende ondernemers hebben zich het afgelopen jaar gemeld bij de gemeente Doesburg om exploitant te worden van de GTW-loods. Dat laat de gemeente desgevraagd weten. Daarbij zitten ondernemers die volgens de gemeente daadwerkelijk een ondernemersplan gaan indienen wanneer dat mogelijk is.


‘Er zijn wel mensen en of ondernemers geweest die in het verleden, 2 tot 3 jaar terug,  hun belangstelling hebben getoond om een deel van de loods te mogen gebruiken voor allerlei soorten activiteiten, waarvoor dan in het gunstigste geval men bereid was om een huursom te betalen aan de gemeente’, aldus een woordvoerder van de gemeente.


De woordvoerder: ‘Het afgelopen jaar, toen er al geschreven werd dat de gemeente de mogelijkheden zou gaan verkennen om de loods en haven te vermarkten, hebben zich verschillende ondernemers bij de gemeente gemeld. Enkelen daarvan hebben serieuze belangstelling en hebben de gemeente laten weten dat zij, wanneer de oproep wordt geplaatst in vakbladen en in een regionale krant, zij bij de gemeente een ondernemersplan zullen indienen’.


Vorige week bracht de gemeente naar buiten dat het ondernemers uitnodigt om in te schrijven voor de exploitatie van de GTW-loods en de haven op de locatie Turfhaven.  De ondernemer moet de bereidheid hebben om de loods te restaureren en in de loods in ieder geval een horecagelegenheid te vestigen, zo laat de gemeente weten.


Het ondernemersplan dat het beste scoort, wordt voorgedragen aan de gemeenteraad. De verwachting is, zo laat de gemeente weten, dat nog vóór de zomer van 2013 met de ondernemer nadere afspraken kunnen worden gemaakt over de te leveren prestaties. Als alles meezit kunnen eind 2013 koop- en erfpachtakte worden ondertekend en kan in 2014 worden gestart met de realisatie.