Gemeenteraad stelt voorwaarden aan subsidie voor Doesburg 777

De Gemeenteraad van Doesburg heeft ingestemd met een amendement van GroenLinks om voorwaarden te stellen aan het subsidieverzoek van de Stichting Doesburg 777. De stichting krijgt 30.000 euro subsidie en moet het resterende subsidiebedrag ‘verdienen’ door zelf met voldoende sponsorgelden over de brug te komen.

 

Donderdagavond stemde de meerderheid van de raad in met het voorstel. Het voorstel luidt dat de gemeente in eerste instantie 30.000 euro subsidie verstrekt. Daarnaast stelt de gemeente tot 45.000 euro beschikbaar als het de stichting lukt om externe gelden binnen te halen.

 

Voorwaarden daarbij zijn dat voor elke drie euro extra sponsorgeld de gemeente er een bij doet, dat sponsorgelden binnen een bepaald termijn binnengehaald moeten worden en dat inwoners van Doesburg geen entreegelden hoeven te betalen bij niet-commerciele activiteiten die in het jubileumjaar door Doesburg 777 worden georganiseerd.

 

‘Wij hebben een goed gevoel bij dit politieke compromis van GroenLinks. Het heeft twijfelde partijen over de streep getrokken. Blijkbaar heeft de Stadspartij voldoende politiek gogme door nu wel ja te zeggen. SP heeft tegen gestemd en CDA is constant negatief geweest tegenover onze plannen. Plannen die goed zijn voor Doesburg en Doesburg stevig op de kaart zetten’, aldus Theo Maas van Doesburg 777.

 

Het politieke besluit betekent dat Doesburg 777 snel moet handelen om sponsorgelden binnen te halen. Maas: ‘We hebben prima mensen in ons team die al een hele tijd bezig zijn om bedrijven en instanties te bewegen hierin te stappen. We hebben er alle vertrouwen in dat we het geld binnenhalen. Wanneer het ons lukt om 135.000 euro binnen te halen, dan doet de gemeente er dus 45.000 euro bij. Met de toegezegde 30.000 euro betekent dit totaal 75.000 euro van de gemeente. Daarmee is onze begroting rond’.

 

Een van de grootste posten in de begroting is de inzet van Muziektheater De Plaats uit Arnhem. Deze post is volgens Maas gedekt. ‘De Plaats kost 100.000 euro. Maar nu komt het, ze nemen zelf geld mee. Ze hebben ingangen voor subsidies en halen voor 50.000 euro aan fondsen binnen. Wij doen 25.000 euro en er is al een externe sponsor die de andere 25.000 euro heeft toegezegd. Daarmee is De Plaats rond’, aldus Maas.

 

De Stichting Doesburg 777 gaat zich bezighouden met het organiseren van festiviteiten in het kader van de 777ste verjaardag van Doesburg. Het gaat hierbij om een reeks van activiteiten verdeeld over verschillende thema’s. De activiteiten worden uitgesmeerd over een periode van een jaar.

 

 

4 reacties

 1. Rob Gossink (CDA Doesburg)

  In een tijd van economische crisisb bezuinigingen is een uitgave aan een jubileum van maximaal € 75.000 onacceptabel voor de CDA-fractie

  Niet alleen de hoogte van het subsidiebedrag was een probleem maar ook de financiële onderbouwing van het programma van de stichting riep de nodige vraagtekens op aangezien er gespeculeerd werd op aannames en verwachtingen. Onze waardering voor de inzet van de stichting is er wel degelijk maar er wordt wel een beroep gedaan op de publieke middelen.

  Ook vond onze partij dat het oorspronkelijke plan (“een feest voor en door Doesburgers”) teveel verlaten werd door voor een bedrag ad € 100.000 een theaterproductiebedrijf De Plaats uit Arnhem in te huren door de stichting. Een initiatief die slechts voor een klein deel van de bevolking gewaardeerd zal worden en dus niet past in een stadsfeest voor de gehele bevolking van Doesburg. Daarnaast was onze fractie van mening dat de festiviteiten gratis toegankelijk zouden moeten zijn. Dat laatste is nu overigens wel geregeld.

  Het argument van de voorstanders van het subsidieverzoek dat een investering van € 75.000 Doesburg economisch voordeel oplevert is als het ware op drijfzand gebaseerd en overtuigt onze fractie evenmin.

  Het thans geamendeerde en aangenomen raadsvoorstel houdt in dat, naast de al geoormerkte reservering voor het stadsfeest ad € 30.000, maximaal 1/3 deel van de som van de verkregen derden-gelden tot maximaal een bedrag van € 45.000 beschikbaar wordt gesteld als subsidie aan de stichting. In het meest (on)gunstige geval zal dan eveneens een bedrag van in totaal ad € 75.000 aan subsidie verstrekt worden aan de stichting. Dit is voor onze fractie nog steeds veel te veel gemeentegeld voor een stadsfeest. Prima als de stichting met overige gelden van derden het voorgestelde programma kan realiseren, maar niet met een gemeentelijke bijdrage tot maximaal € 75.000.

  Onze fractie had met een geamendeerde voorstel tot een maximale bijdrage van
  € 45.000 (inclusief de geoormerkte gelden ad € 30.000) wel uit de voeten gekund onder voorwaarde dat aan het programmaonderdeel “de plaats” geen gemeentelijke subsidiegelden

  De steunbetuiging van de Stadspartij aan het raadsvoorstel is opmerkelijk te noemen aangezien ook deze partij tot aan de raadsvergadering zeer negatief tegenover het voorstel stond. Op Twitter liet de Stadspartij eerder weten het subsidieverzoek belachelijk te noemen. De draai van de Stadspartij wordt door onze fractie dan ook niet begrepen.

  Ironisch genoeg is tijdens dezelfde raadsvergadering ook de Najaarsnota vastgesteld met daarin de Rijksbezuinigingen voor de komende jaren. Raadsbreed werd daarin het financiële perspectief van Doesburg als zeer zorgelijk omschreven. Met bijna speels gemak wordt in dezelfde raadsvergadering bijna zonder blikken of blozen een bedrag van maximaal € 75.000 neergeteld voor de subsidiëring van een stadsfeest.

 2. Theo Maas namens Stichting Doesburg 777

  De Stichting Doesburg 777 is blij met de steun van de Doesburgse gemeenteraad. De Stichting ervaart het aannemen van dit voorstel, dat in gezamenlijkheid door VVD, D’66, PvdA, De Stadspartij en GroenLinks is ingediend, als een steun in de rug. Wij gaan nu met nog meer enthousiasme verder met het voorbereiden van een feestelijk jaar voor Doesburg en zijn inwoners.

  Hartelijk dank

 3. henk beijen

  Beste Rob, denk toch eens twee keer na voordat je NIETS zegt.

 4. Frans van der Krul

  Beste reactanten,
  Volgens mij zijn er verkiezingen in aantocht en wordt dit via de media uitgevochten en worden er nu piketpalen geslagen!Graag van een ieder meer inhoud dan niets te zeggen, ook niets zeggen zegt wat.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2021 DoesburgDirect.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑