De sociale dienst van Doesburg werkt volgens klanten naar tevredenheid. Zo krijgt de dienstverlening een gemiddeld rapportcijfer van 7,5. Daarmee scoort Doesburg hoger dan het gemiddelde van andere gemeenten (7,3).


Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau SBGO/BMC. Die deed in november en december 2010 onderzoek naar de klanttevredenheid van de sociale dienst in vijftien gemeenten.


In Doesburg vulden 44 procent van de klanten een formulier in. Daaruit blijkt dat de sociale dienst in Doesburg op bijna alle punten beter scoort dan de referentiegroep. De respondenten gaven aan vooral tevreden te zijn over ‘alles in het algemeen’ en meer specifiek over de ‘stiptheid uitbetaling uitkering’ en ‘de klantvriendelijkheid/behulpzaamheid’.


Wethouder Willem Bouman laat weten hiermee tevreden te zijn. ‘En we willen graag leren en verbeteren. Daar bieden de uitkomsten ook goede mogelijkheden voor en gaan we ons dus voor inzetten’, aldus Bouman (SP).


Om de dienstverlening te verbeteren denkt de gemeente aan het verbeteren van de informatie over rechten en mogelijkheden, de telefonische bereikbaarheid en het rekening houden met de situatie van de klant.