De gemeente Doesburg heeft dinsdag 21 mei een overeenkomst getekend met Presikhaaf Bedrijven en Monsdal Buitenbeheer voor het beheer van het groen in Doesburg. Monsdal combineert ondernemerschap en hoogwaardige hovenierskennis met ontwikkelingsmogelijkheden voor mensen met een (arbeids)beperking, zodat zij een betere aansluiting krijgen op de arbeidsmarkt.

 

In Doesburg blijft het groen onderhouden op een goede kwalitatieve manier en de gemeente geeft tegelijkertijd uitvoering aan het begrip social return, zo laat de gemeente weten. Inwoners van Doesburg met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen via werkervaringsplaatsen weer werkervaring en -ritme opdoen. Dit moet uiteindelijk leiden tot een reguliere baan.

 

Het beheer van het openbaar groen wordt met ingang van 1 mei 2013 uitgevoerd door Presikhaaf bedrijven en Monsdal Buitenbeheer. Het komend jaar verzorgen Presikhaaf en Monsdal Buitenbeheer het onderhoud van het openbaar groen.

 

Presikhaaf verzorgt de sociale component en Monsdal Buitenbeheer doet het meer technische werk. Beide bedrijven zijn verantwoordelijk voor het complete pakket groenonderhoud en werken met mensen die, om welke reden dan ook, een afstand hebben tot de arbeidsmarkt

 

‘Het groenbeheer gaat gewoon door, daar verandert niets aan. Wel zijn er nieuwe medewerkers die nog niet allen bekend met het werk en de nieuwe omgeving. In het begin kan het dus voorkomen dat een medewerker een stuk gazon, dat gemaaid moet worden, niet weet te vinden en daardoor niet gemaaid wordt. We proberen dit vanzelfsprekend zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken’, aldus gemeentewoordvoerder Rob Groen.

 

De medewerkers werken met andere werkkleding. Voorheen was men geheel in het oranje. De bedrijfskleding van Monsdal Buitenbeheer is groen/oranje en van Presikhaaf is het oranje.

Monsdal