Het initiatief van GroenLinks voor ‘Burgerbosje’ Doesburg is in de prijzen gevallen in de wedstrijd ‘Kern met Pit’. Met deze prijs wint de werkgroep ‘Burgerbosje’ duizend euro voor de realisatie van het project. In Doesburg zijn een aantal braakliggende gronden of gronden met een onduidelijke bestemming. Het is jammer dat er met deze gronden niks gebeurt, terwijl er goede mogelijkheden liggen om er waardevolle natuurvormen te ontwikkelen, zo meldt GroenLinks Doesburg op haar site.


In september vorig jaar heeft GroenLinks Doesburgse natuurliefhebbers opgeroepen zich te melden om voor deze gronden gezamenlijk concrete plannen te maken. GroenLinks sluit met dit initiatief aan bij het landelijk project ‘Burgerbosje’.


‘Burgerbosje’ is niet alleen bedoeld om Nederland groener te maken, maar wil ook de burger aanzetten dit zélf te doen. Een tiental personen heeft aan de oproep gehoor gegeven.


De Gemeente Doesburg heeft zeer positief gereageerd op het idee. Zij heeft twee percelen aan de Panovenweg aangewezen die geschikt zijn om een burgerbosje te realiseren. De groep ‘Burgerbosje’ heeft voor één van deze locaties een voorlopig ontwerp gemaakt, inclusief kostenraming.


Dit voorlopig ontwerp is zaterdag 14 januari gepresenteerd in de wedstrijd ‘Kern met Pit’. Het idee en het ontwerp zijn daarbij in de prijzen gevallen. Daarmee is duizend euro verdiend en komt de realisering van het eerste burgerbosje in Doesburg dichterbij. Voorwaarde is wel dat het burgerbosje nog dit jaar wordt gerealiseerd.