GroenLinks Doesburg is niet tevreden met het coalitieakkoord 2014-2018, zoals deze week door de Stadspartij, PvdA, VVD en CDA gepresenteerd. De oppositiepartij denkt dat er fouten worden gemaakt en zal geen gehoor geven aan het verzoek van de coalitiepartijen om niet bij elke hapering ter verantwoording te worden geroepen.

 

In een uitgebreide reactie op het akkoord ‘Stroomopwaarts’ laat GroenLinks niet veel heel van de ambities van de coalitiepartijen. GroenLinks is behoorlijk fel in haar reactie en kan daarbij een cynische toon onderdrukken.

 

‘Het beoogde college voorziet een periode waarin mogelijk fouten gemaakt zullen worden. Dat denken wij ook’, schrijft fractievoorzitter Kees van Immerzeel. Hij vervolgt: ‘Het college wenst niet bij elke hapering ter verantwoording te worden geroepen. Een bizarre oproep. GroenLinks zal daar uiteraard geen gehoor aan geven’.

 

Richting de inmiddels grootste partij van Doesburg, de Stadspartij, deelt GroenLinks een gerichte tik uit. ‘De zelfstandigheid van Doesburg is vooral voor de Stadspartij Doesburg prioriteit nummer 1. Logisch, want zonder een zelfstandig Doesburg geen Stadspartij. Maar in hoeverre is Doesburg werkelijk zelfstandig? Op een groot aantal gebieden wordt samengewerkt in regionaal verband, met name Arnhem. Hoe ziet die samenwerking er in de praktijk uit? Precies: Arnhem leidt, Doesburg volgt. Klakkeloos. Hetzelfde geldt voor de uitvoering van het landelijke beleid. Boven het coalitieakkoord had dan ook beter kunnen staan: “Met de stroom mee”. Dat is dichter bij de waarheid’, aldus Van Immerzeel.

 

Eerder deze week reageerde een andere oppositiepartij, de SP, al op het coalitieakkoord. De SP noemt het coalitieakkoord vaag en vreest een sociale kaalslag.