Mogelijk komt er dit jaar weer een editie van de Actieve Sportmarkt, een evenement waarbij diverse sportverenigingen zich gezamenlijk presenteren aan het publiek. Vanuit het opgerichte sportraad Samenwerkingsverband Sportend Doesburg (SSD) is er de intentie om de Actieve Sportmarkt in 2012 te organiseren.


Dat staat te lezen in het evaluatierapport Doesburg Gezond, opgesteld door de Gelderse Sport Federatie. Daarin staat te lezen dat de gehele organisatie vanuit Breedtesport Doesburg niet meer mogelijk is. Dit vanwege de totale ureninzet voor de organisatie van de sportmark.


In 2010 waren er nog middelen vanuit de BOS (Buurt, Onderwijs en Sport) impuls. De organisatie van de sportmarkt zal dus met minder middelen opgezet moeten worden, aldus het evaluatierapport.


In januari 2011 werd de Actieve Sportmarkt voor het eerst gehouden in de Martinikerk in Doesburg. Wethouder Willem Bouman liet toen weten dat het evenement, waarbij diverse sportverenigingen zich actief presenteren, een vervolg moest krijgen. Negentien verenigingen en organisaties presenteerden zich vorig jaar januari. Het aanbod varieerde van marktkraampjes met informatie tot uitgebreide sportdemonstraties.


Zie ook:
Actieve Sportmarkt in Doesburg smaakt naar meer