Luesink over kabinetsplannen voor grotere gemeenten

Het nieuwe kabinet streeft ernaar om er op lange termijn voor te zorgen dat elke gemeente meer dan 100.000 inwoners heeft. Dat is een van de uitkomsten van het nieuwe regeerakkoord. De gemeenten worden onder meer verantwoordelijk voor de jeugdzorg, ouderenzorg en delen van de sociale zekerheid, en dat vraagt om ‘bestuurlijke schaal’. DoesburgDirect.nl vroeg burgemeester Kees Luesink van Doesburg wat deze kabinetsplannen voor een impact hebben op de koers van de gemeente Doesburg, een gemeente met nog geen 12.000 inwoners.


Komt het onderwerp gemeentefusie hoger op de agenda van de gemeente Doesburg nu het kabinet kenbaar heeft gemaakt het streeft naar nieuwe herindelingen?
Luesink
: Gemeentefusie stond en staat niet op de agenda van de gemeente Doesburg. Het regeeraccoord van Vvd en PvdA bevat de volgende tekst:
Een grote decentralisatie van taken en bevoegdheden vergt medeoverheden die op een passende schaal zijn georganiseerd. Voor de lange termijn hebben wij het perspectief van vijf landsdelen met een gesloten huishouding en gemeenten van tenminste honderdduizend inwoners voor ogen. De inwonersnorm kan worden aangepast aan de bevolkingsdichtheid in verschillende delen van het land. De waterschappen worden samengevoegd met de landsdelen. Samen met de medeoverheden willen we dit lange termijn perspectief realiseren. Ontwikkelingen in de gewenste richting worden aangemoedigd.

Deze tekst zegt dat het nieuwe kabinet gemeenten met 100.000 inwoners voor ogen heeft en dat die norm aangepast kan worden naar bevolkingsdichtheid. Voor ogen hebben en normen aanpassen leert mij dat er nog veel duidelijk gemaakt moet worden. Daar gaan wij ons mee bemoeien want het “eenvoudig samenvoegen van gemeenten” levert geen beter bestuur of een mooiere democratie op. Doesburg ging en gaat voor effectieve samenwerking tussen gemeenten op een schaal die van 40.000 (samen met Rheden) tot 740.000 (Stadsregio Arnhem Nijmegen) inwoners kan gaan. Samenwerking op de lokale maat, dichtbij de mensen om wie het gaat.


Betekent dit kabinetsvoornemen dat Doesburg aktief de boer opgaat om te praten met omliggende gemeenten over een fusie?
Luesink
: Doesburg is al jaren actief in het samenwerken met andere gemeenten. Door de bijzondere geografische ligging van Doesburg werken wij met meerdere gemeenten samen. Op sociale zaken en bedrijfsvoering vooral met Doetinchem, op zorg en onderwijs vooral met Arnhem, op veiligheid, politie en brandweer vooral met Rheden, op archeologie en monumenten vooral met Zutphen en voor toerisme met name in de Achterhoek. Kortom we werken veel richtingen op waar het het beste past en wij het meeste kunnen betekenen voor de samenwerking. Over fusie praten wij niet.


Welke gemeente is de meest geschikte fusiepartner? Zevenaar, Bronckhorst of Rheden?
Luesink
: Zoals hiervoor aangegeven werken we heel veel samen in veel richtingen. Sommigen denken dat je dat moet omdat je een kleinere gemeente bent. Dat klopt niet. Destijds bij de bestuurskrachtmeting bleek Doesburg 62 samenwerkingsverbanden te kennen. Veel vond iedereen. Totdat in de bestuurskrachtmeting van Arnhem bleek dat men daar in 58 verbanden samenwerkt met andere gemeenten. Gemeenten in Nederland kunnen niet zonder elkaar en dat is mooi!


Concreet. Hoeveel jaar in Doesburg nog zelfstandig voordat het samengaat met andere gemeente(n)?
Luesink
: Dat weet ik natuurlijk niet. Ik weet niet wat het kabinet precies uitwerkt in dit beleid en hoe dwingend een en ander er uit zal gaan zien. Als het aan Doesburg ligt was het zo dat wij onze zelfstandigheid in de huidige omvang koesteren. Ik verwacht dat de gemeenteraad binnenkort zal spreken over dit onderwerp naar aanleiding van het recente kabinetsvoornemen en dan zal blijken welke richting onze gemeente kiest.


Foto: Joost de Wolf

4 reacties

 1. robert duis

  Schaalvergroting van Gemeenten:

  Op zich geen “domme” gedachte.
  Het criterium “100.000 inwoners” daarentegen wel “een beetje dom” om met Maxima te spreken.
  Specialisten op het gebied van de demografie en de sociologie zullen “clusters” van gebieden moeten aanwijzen. Met andere woorden andere criteria moeten aanleggen.
  Wat Doesburg betreft is naar mijn onbescheiden mening de IJSSEL een absolute “scheidslijn”.
  Richting het “Westen” is derhalve weinig te zoeken c.q. te vinden en/of te “halen”.
  Misschien een idee om de Gemeente op zich(zelf) “af te schaffen” en nog uitsluitend te denken aan Provincies of zoals in The USA: “De Verenigde Staten van de Nederlanden”?
  Als je aan schaalvergroting wil doen, doe het dan meteen GOED!
  De heer Luesink wordt dan de BURGEMEESTER van GELDERLAND …. maar dan eerst wel GROEN LINKS wat meer ZETELS in de Tweede Kamer ….ben ik bang.

 2. tom kets

  Er gaat niets boven Doesburg. Een unieke plaats met bijzondere mensen en instellingen. Toch vrees ik dat de grote boze wolf ons gaat opvreten, maar wie is de juiste partner? Die is er niet!

 3. robert duis

  Beste Tom Kets:

  De slogan is: “Er gaat niets boven Groningen”, dus wel even iets anders bedenken: “Doesburg zit niet te wachten op meer dan Doesburg”.

  Maar… het gaat niet alleen om de “Doesburger”, het gaat niet alleen om de “Nederlander”, het gaat om het feit dat de Wereld kleiner wordt en de belangen van de Doesburger in GROTER VERBAND bekeken moeten worden.

  De Doesburger mag van zijn/haar STAD houden, maar zal een geleidelijke schaalvergroting moeten omarmen, dit alles in het belang van diezelfde Doesburger.

  Ethnocentrisch denken is dom en gevaarlijk. Jezelf als het CENTRUM van de wereld beschouwen hoort niet bij dit INTERNET-tijdperk.

  Het denken in termen van de grote “boze wolf” en angsten voor “partners” is nodeloos verlies van energie.

  Advies: omarm de kennis van buitenstaanders, van allochtonen, van mensen uit andere dorpen, steden, landen en werel-delen en doe daar vooral je voordeel mee.

  Bekijk de wereld zoals André Kuipers – onze ruimtevaarder – en beschouw de gehele wereldbol als je vriend.

 4. robert duis

  In bovenstaand bericht graag lezen WERELD-DELEN i.p.v.
  werel-delen……..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2021 DoesburgDirect.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑