Volleybalvereniging The Phantoms, Doesburgse Watersport Vereniging (DWV) , Tennisvereniging Doesburg 2002 en Gymnastiekvereniging Unitas hebben de hulp ingeroepen van de Gelderse Sportfederatie (GSF) om te proberen meer vrijwilligers te vinden. Alle leden van deze sportverenigingen worden binnenkort gebeld en gevraagd of ze vrijwilligerswerk binnen hun sportvereniging willen doen.

 

Binnen iedere vereniging is er een inventarisatie gemaakt voor welke werkzaamheden en/of taken er “meer handen” gewenst zijn. Deze taken zijn erg divers, zo laten de sportverenigingen in een gezamenlijk persbericht weten, en hierdoor is er voor ieder lid, dat zijn of haar steentje wil bijdragen, wel een taak naar wens.

 

De één wil de club wel helpen als het maar een gezellige taak is waarbij je veel mensen ontmoet. Een ander wil graag een taak waarbij je wat leert, terwijl weer een ander juist zijn of haar talenten wil benutten. Werken voor je eigen vereniging wordt door veel vrijwilligers erg gewaardeerd.

 

Vrijwilligerswerk is het fundament van de sport. Daarom gaan de sportverenigingen alle leden betrekken bij het initiatief om meer vrijwilligers te werven. ‘Iedereen heeft het druk, maar iets doen voor je verenging waarvan jezelf, partner of kinderen lid zijn, hoort er bij,’ zo stelt cursusleider Roel Hazenberg van GSF vast.

 

Hazenberg vervolgt: ‘De vraag aan de leden is dan ook niet óf zij iets willen doen, maar wat zij willen doen! De sport in Nederland wordt gedragen door de eigen leden. Hoe breder dat draagvlak is hoe gezonder de vereniging! Het is fantastisch dat deze enthousiaste mensen er helemaal voor gaan om het fundament van hun eigen vereniging te verstevigen.’

 

Voor 1 februari 2015 zal ieder lid telefonisch en/of persoonlijk benaderd worden met de vraag of ze voor zijn of haar vereniging iets wil betekenen om deze zo sterker te maken.