In Het Meulenhuus in Doesburg wordt op donderdag 26 mei de lezing ‘Zuivelfabrieken kwamen en gingen’ gehouden. De lezing gaat over de melkverwerking in de regio Doesburg in het verleden en wordt verzorgd door Jos Lankveld, voorziter van het bestuur van de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis. Lankveld werd in 2001 benoemd tot bijzonder hoogleraar in de Zuivelkunde aan de Universiteit van Wageningen.


Het verhaal van de melkverwerking in de regio Doesburg zal worden verteld aan de hand van een power-point presentatie. De presentatie, met veel beeldmateriaal, zal worden verlevendigd met verhalen over karakteristieke gebeurtenissen aangevuld met verschillende anekdotes.


De lezing op 26 mei begint om 20.00 uur. Leden van Historische Vereniging Stad en Ambt Doesborgh hebben gratis toegang. Niet-leden betalen 5 euro per persoon voor het bijwonen van de lezing in Het Meulenhuus in de Bergstraat 48.