Streekmuseum De Roode Tooren en Historische Vereniging Stad en Ambt Doesborgh schenken in juni aandacht aan de militaire verdedigingslinie De IJssellinie. Op 21 juni met een lezing en op 30 juni met een excursie.

De IJssellinie was een militaire verdedigingslinie die tussen 1951 en 1954 langs de IJssel gebouwd werd om Nederland door middel van inundatie (het onder water zetten van land) te beschermen tegen een landinvasie.

Hoewel de IJssel meerdere malen cruciaal bleek bij de verdediging van Nederland, in het bijzonder tijdens het Rampjaar (1672) en de Duitse aanval op Nederland in 1940, werd pas tijdens de Koude Oorlog besloten tot de bouw van een samenhangende verdedigingslinie.

Nederland vreesde na de Tweede Wereldoorlog een Russische landaanval omdat de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hun strijdmachten fors ingekrompen hadden en de Verenigde Staten zich afwachtend opstelden tegenover Russische agressie.

De hoofdgedachte was dat door het volledig afdammen van de Waal en de Neder-Rijn al het water dat normaliter door die rivieren werd afgevoerd, de IJssel werd ingedrongen, die hierdoor niet alleen buiten zijn oevers zou treden, maar zelfs buiten zijn winterdijken.

Duitsland
Hierdoor zou een gedeelte van Nederland, een strook met een breedte van 3 tot 15 kilometer van ongeveer IJsselmuiden ten noorden van Zwolle tot en met de Ooijpolder ten oosten van Nijmegen, geïnundeerd worden.

Ook een fors deel van Duitsland zou bij grote waterafvoer onderlopen. Hierbij zou, zoals bij inundaties gebruikelijk, sprake zijn van een zorgvuldig gecontroleerd waterpeil: het water moest zo hoog zijn dat vijandelijke troepen niet meer over land zouden kunnen oprukken, maar niet zo hoog dat zij dat per (groter) schip zouden kunnen doen. Ook in Doesburg en omgeving werden een aantal voorzieningen getroffen in het kader van deze IJssellinie.

Aan de IJssellinie werd zo weinig mogelijk ruchtbaarheid gegeven. De stuwen waren enigszins gecamoufleerd, doch vanaf de rivier uiteraard normaal zichtbaar. De belangstelling van de zijde van de bevolking leek echter gering, getuige het feit dat de algemene bekendheid van deze waterlinie aanmerkelijk kleiner is dan die van de Hollandse Waterlinie. Rusland en ook Radio Moskou bleken echter, gezien uitlatingen in meerdere uitzendingen, wel op de hoogte van het bestaan ervan.

Bijzondere lezing
Op donderdag 21 juni is er een bijzondere lezing in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 in Doesburg. De lezing begint om 20.00 uur en leden van Stad en Ambt Doesborgh mogen gratis naar binnen. Niet-leden betalen 5 euro per persoon.

Naar aanleiding van de lezing is er op zaterdag 30 juni een excursie met rondleiding naar het IJssellinie-complex aan de IJssel bij Olst. Onder deskundige begeleiding van medewerkers van de Stichting De IJssellinie bezoeken we het unieke complex aan de IJssel bij Olst met o.a. de commandobunker, de hospitaalbunker en het inlaatwerk.

Excursie
De gedeeltelijk ingegraven hospitaalbunker werd gebouwd om als militair noodhospitaal in tijden van oorlog tijdelijke opvang te bieden aan gewonde soldaten. De ziekenzaal biedt ruimte aan 36 personen. Deze bunker uit 1955 is gerestaureerd en ingericht zoals het er in de jaren vijftig van de vorige eeuw uit zou hebben gezien. Vanuit de commandobunker opereerde de commandant.

De bunker werd in 1952 gebouwd met muren van 120 cm dik. Vanuit deze bunker lopen telefoonkabels naar alle kazematten en bunkers.

In 2005 is het inlaatwerk in de dijk in oorspronkelijke staat hersteld. Samen met andere voorzieningen was het in de jaren vijftig aangelegd om de binnendijks gelegen landerijen te inunderen. De gids legt uit hoe met behulp van de segmentschijven het land gecontroleerd, in verschillende fasen, onder water gezet kon worden. U hoort onder meer tot welke fase men is gekomen ten tijde van de Cuba Crisis in 1962.

Vertrek met eigen vervoer is op zaterdag 30 juni om 13.00 uur vanaf parkeerplaats De Bleek. Kosten van deelname voor leden 7 euro en voor niet-leden 10 euro. Opgeven kan via mailadres museum@deroodetooren.nl.

Deze site wordt mede mogelijk gemaakt door de ‘Vrienden van DoesburgDirect.nl’. Dat zijn: XycleservicePlusFitDoesburgRootzCarConceptDelikasaRestaurant De LiefdeHillenaar OptiekGasthuiskerk DoesburgEdelsmederij Tobias , Partyboerderij De IJsselhoeve en Binkies , MKB Tele.com, Etos Doesburg en BBS.