De historische vereniging Stad en Ambt Doesborgh houdt op donderdag 19 september een lezing in Het Meulenhuus in Doesburg. De lezing wordt gegeven door Saskia van Bergen uit Leiden en heet ‘Het getijdenboek, bidden en pronken in de Middeleeuwen’.

 

De lezing begint om 20.00 uur (zaal is open vanaf 19.30 uur) en is voor leden van Stad en Ambt Doesborgh gratis. Niet-leden betalen 5 euro per persoon.

 

In de late Middeleeuwen vormde voor vele Christenen het getijdenboek de toegang tot een spiritueel leven. Dit boek werd vaker gebruikt, gelezen, gekopieerd en gekoesterd dan welk boek dan ook, inclusief de Bijbel. Deze gebedenboeken waren opgezet volgens de dagindeling van kloosterlingen.

 

Leken konden hieruit – alleen of met hun gezin – op vaste tijden van de dag gebeden lezen. Religie werd hiermee van de kerk naar de privésfeer van het eigen huis gehaald. In de vijftiende eeuw ontstond door een toenemende alfabetisering en de groeiende rijkdom van de burgerij een grote vraag naar getijdenboeken. Het getijdenboek wordt dan ook vaak de bestseller van de Middeleeuwen genoemd.

 

‘Tijdens deze lezing kijken we vooral naar de gebruikers van getijdenboeken, bijvoorbeeld naar de teksten zij hierin lieten opnemen. Ook kijken we naar de betekenis van de vele illustraties, zoals die van Maria en de heiligen. Waarom mocht er bijvoorbeeld geen dag voorbij gaan zonder een afbeelding van de heilige Christoffel te hebben gezien en moest zijn gebed hardop worden gelezen?’, aldus Rinus Rabeling van Stad en Ambt Doesborgh.

 

Dr. Saskia van Bergen, is als projectleider verbonden aan de Universiteitsbibliotheek te Leiden en in België betrokken bij Historische Bronnen Brugge.