Wat is jouw persoonlijke hoogtepunt van het afgelopen jaar?
Dat de gezondheid van mijn “betere helft” na de grote zorgen in 2012 weer zo goed als 100% is!

 

Wat is voor jou hèt Doesburgse moment van 2013?
Eén moment heb ik niet, wel een enkelvoudig meervoudige “begrip” nl. de “middenstand”.

Vier voorbeelden:

Jammer dat Du Midi het loodje legt, maar fijn dat Du Midi weer open is.

Jammer dat  bakker Brandts het loodje legt, maar fijn dat “Sonja’s” in hetzelfde pand weer aan de slag is gegaan.

Jammer dat Giacomo’s naar Arnhem is verhuisd (nu “Zuijders”), maar we kregen er Mieke’s Marktplaats voor terug.

En iets groter, jammer dat Geereking besloot te sluiten, heel mooi dat Only for Men hier neerstrijkt (ondanks het gekrakeel).

Kortom, er zit leven in de Doesburgse middenstand, toch één van de belangrijkste pijlers van de lokale economie.

Hèt moment van 2013 is voor mij dus de flexibiliteit en het doorzettingsvermogen van de “Doesburgse middenstand”.

 

Welk rapportcijfer geef je Doesburg het afgelopen jaar en waarom?

7½ (in een goede bui een “8”)

Goede mix; ondanks dat we een “stad” zijn ervaar ik nog veel positieve “dorpsheid” in de manier  hoe we met elkaar omgaan.

Gemeente krijgt het voor elkaar om ondanks de steeds weer vanuit Den Haag geparachuteerde nieuwe verantwoordelijkheden met vaak een vraagteken bij het budget, de voorzieningen op peil te houden.

Kijk bijvoorbeeld naar een “giga”-project, de nu met goed gevolg afgesloten singelrenovatie; petje af!

Dat er af en toe in de politiek wat “klein” gekrakeel te horen is, is daar ook een teken van; aan de ene kant denk je !#~#%*&#$!, aan de andere kant “lekker”.

 

Welke droom wil je komend jaar verwezenlijken?

Na een tijdje werkloosheid en tijdelijke los/vaste klussen weer een “vaste” klus vinden. Behalve dat je als werkloze op moet passen de sociale contacten niet te verliezen en gemotiveerd moet blijven bij de vele teleurstellingen, is het toch ook een aanslag op je privésituatie en je spaarrekening (die ik gelukkig wel heb)

Ik ervaar nu zelf de waarheid van het gezegde: “Tegen niet werken/geen inkomen hebben, valt niet op te sparen”!

Zou toch jammer zijn (overigens ook niet meer dan dat) als je bijv. je zuur verdiende bezit als een hobbyauto moet verkopen.

De WW is natuurlijk een schitterend “vangnet”, maar als je gewend bent “flink” te verdienen val je fors terug.

En, hoe mooi de WW ook is, er gaat niks boven bezig zijn, bij voorkeur betaald.

Kortom: “Een baan graag!”

 

Welke klusje of activiteit zou jij zelf willen doen om Doesburg volgend jaar nog mooier te maken?

Ik ben opgevoed met “zorg ervoor dat je alles binnen je eigen 4 muren op orde hebt”.

Als iedereen dat doet, is alles op orde!

Maar, als je buurman/buurvrouw hulp nodig heeft en er niet om vraagt, biedt het dan zelf aan, doe het voor hem/haar.

Zo dacht ik al voordat Rutte/Samsom met hun “participatie maatschappij” op de proppen kwamen.

Wellicht dat ik op dit vlak nog iets actiever kan/moet zijn; mijn vrouw weet inmiddels na al die jaren samen dat ze me niet elke 8 weken hoeft te vragen wanneer dat toegezegde klusje nu eindelijk eens af is 😉

En, als er dan toch iets is waar concreet iets aan gedaan lijkt te moeten worden, is het om de (volgens zeggen!!) trage besluitvorming voor nieuwe (middenstands)ontwikkelingen weg te werken; daarmee kan je mooie initiatieven in de kiem smoren.

Met mijn ervaring als “resultant” moet ik in staat zijn (minstens) 50% van de bureaucratie weg te organiseren; dat lukte me in bedrijven, dus waarom niet elders?

Ik noem dat “creatief en flexibel omgaan met bestaande regels, bureaucratie en werkcultuur”.

Geef mensen de kans om fris en fruitig “rakelingen” te begaan (=is een positief woord voor iets nieuws dat je terecht hebt ondernomen maar dat (nog) niet tot het gewenste resultaat heeft geleid)

Geef mensen de kans fouten te maken, beloon het maken van fouten zelfs.

Het is toch zo dat uit fouten meestal iets goeds/beters voortvloeit?

Nou dan!

Het zijn die initiatieven die niet in de kiem gesmoord moeten worden!!

 

Tot slot nog een geheimtip. Wat moeten we volgens jou in Doesburg absoluut bekijken komend jaar, en waarom?

Voorlopig niet “bekijken”, maar “in de gaten houden” en dat zijn 2 projecten nl. rondom de haven/kade en het Arsenaal.

Beide zijn initiatieven van private partijen die flink willen investeren om zo zich zelf en Doesburg te verrijken.

Niet alleen met aantrekkelijke “dingen” maar ook aantrekkelijk voor de economie van Doesburg.

Dat verdient onze aandacht en steun!