In het kader van ’50 jaar Molukkers in Doesburg’ wordt op donderdag 21 juni in de Beth-el kerk in Doesburg een ‘koninklijke’ gelegenheidsbonbon worden gepresenteerd. In de bonbon is kruidnagel verwerkt. De bonbon is speciaal voor het halve eeuwfeest ontwikkeld door patissier Christiaan Stienstra.


Voor de 21e juni is gekozen, omdat op die datum in 1951 het schip Kota Inten vanuit Java de Rotterdamse haven aanmeerde met aan boord Molukse KNIL-militairen, waaronder sergeant-majoor Wilhelm Munster en zijn latere echtgenote Juliana Louise Haurissa.


Uit de namen van deze personen die 50 jaar geleden in Doesburg kwamen wonen, blijkt de sterke band die er altijd is geweest tussen het Koninklijk Huis en de Ambonezen. De bonbon krijgt om die reden een koninklijke naam: ‘Juliana Louise’.