De Wijkraad Binnenstad Doesburg houdt op woensdag 6 november 2013 haar jaarlijkse Najaarsinloop. Tussen 10.30 en 12.00 uur zijn inwoners van de Doesburgse binnenstad van harte welkom in eetgelegenheid de Bonte Hond op het  Roggeplein.

 

De Najaarsinloop biedt bewoners en wijkraad gelegenheid om met elkaar in gesprek te komen over het wonen in de binnenstad. Om ideeën en tips uit te wisselen over alles wat het leven in de binnenstad van Doesburg (nog) mooier en beter kan maken.

 

‘Want dat is wat de wijkraad binnenstad Doesburg wil: samen met bewoners het wonen in de binnenstad zo leuk en leefbaar mogelijk houden. Aandachtspunten die bewoners van de binnenstad belangrijk vinden zijn genoteerd op de wijkagenda van de wijkraad. Bijvoorbeeld: handhaving, verkeer in de binnenstad, parkeren, rollatorvriendelijke winkelroute. Ook met vragen over andere actuele ontwikkelingen, zoals in de zorg, kunt u tijdens het inloopuur terecht bij de wijkraad’, aldus Elisabeth Bok van Wijkraad Binnenstad Doesburg.