Wie oog heeft voor natuurlijke en culturele waarde en zin heeft zijn handen uit de mouwen te steken, kan november aan de slag op de Hoge linie in Doesburg. Er wordt dan een beroep gedaan op vrijwilligers die mee willen werken met knot- en snoeiwerkzaamheden.

Op zaterdag 3 november is het Nationale Natuurwerkdag. Op de Hoge Linie bij Doesburg ben je tussen 10.00 uur en 15.00 uur van harte welkom om aan de slag te gaan in dit bijzondere natuurgebied dat normaal voor publiek niet toegankelijk is.

De vrijwilligers van Staatsbosbeheer gaan aan de slag met knot- en snoeiwerkzaamheden en zullen je in dit werk begeleiden. Als je stevige werkschoenen of laarzen aantrekt zorgt Staatsbosbeheer voor gereedschap en handschoenen. Vanaf tien uur staat de koffie klaar.

Verzamelpunt is het toegangshek aan het parkeerterrein Panovenweg bij het scoutinggebouw en de bijentuin. Er wordt gewerkt tot 15.00 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Natuurgebied De Hoge Linie wordt beheerd door Staatsbosbeheer, daarbij ondersteund door een werkgroep met vrijwilligers. Het terrein kent een grote variatie in plantensoorten en biedt broedgelegenheid voor vele soorten vogels. Tevens is het een leefgebied voor ree, bever, boommarter en otter.

De Hoge linie en Lage linie hebben ook een bijzondere historische waarde; deze militaire vestingwerken dateren uit de 18e eeuw en zijn ontworpen door de beroemde vestingbouwkundige Menno van Coehoorn. De Linie is daarmee uniek als een van de weinige plaatsen in Nederland waar een dergelijke verdedigingslinie nog gaaf aanwezig is.

Op een deel van het terrein is de beplanting ingericht zoals die was toen de vesting nog in gebruik was: meidoornhagen en knotwilgen. Het onderhoud hiervan is handwerk. Daarom wordt er door de vrijwilligers gesnoeid en gemaaid. In de winter worden ook de wilgen geknot.

Aanmelden kan via de website www.natuurwerkdag.nl/locatie/doesburg-hoge-linie.

Deze site wordt mede mogelijk gemaakt door de ‘Vrienden van DoesburgDirect.nl’. Dat zijn: XycleservicePlusFitDoesburgRootzCarConceptDelikasaRestaurant De LiefdeHillenaar Optiek,  Edelsmederij Tobias , MKB Tele.com, Etos Doesburg en Bennie’s Barber Shop.