Het college van Doesburg heeft ingestemd met het ontwerp voor het opknappen van de openbare ruimte van de Verhuellweg. Het bedrijventerrein aan de Verhuellweg krijgt daardoor een kwaliteitsimpuls.

De Verhuellweg wordt opgeknapt en duurzaam en verkeersveilig heringericht. Er komt een nieuwe rijbaan, de verkeersveiligheid wordt beter door het aanleggen van een voetgangersstrook en fietssuggestiestroken en ook het parkeren wordt een stuk overzichtelijker.

Tegelijkertijd wordt onderhoud gepleegd aan de riolering, de wegfundering en de verlichting. Bekeken wordt of voorbereidingen voor de aanleg van glasvezel tegelijk uitgevoerd kunnen worden.

Het ontwerp wordt verder uitgewerkt tot een bestek waarna de aanbestedingsprocedure wordt opgestart. Het project moet eind 2017 afgerond zijn.

Wethouder Ellen Mulder zegt blij te zijn dat er een ontwerp ligt. ‘Een belangrijke stap voorwaarts in het project om de Verhuellweg nieuw elan te geven. Wij hebben daarbij zorgvuldig rekening gehouden met de wensen van de omwonenden, de betrokken bedrijven en de gemeente. Het plan past perfect in onze ambitie om Doesburg, en dan vooral het werken in de stad, een kwaliteitsimpuls te geven’, aldus Mulder.

Mulder vervolgt: ‘Dit is het eerste project dat tot stand komt in nauwe samenwerking met de betrokken bedrijven Rotra en Ubbink. Deze ervaring nemen we mee naar een volgend, soortgelijk project, namelijk het opknappen van het bedrijventerrein in Beinum. Ook daar werken we op een constructieve manier nauw samen met de betrokken bedrijven.

Deze site wordt mede mogelijk gemaakt door de ‘Vrienden van DoesburgDirect.nl’. Dat zijn: XycleservicePlusFitDoesburgRootzCarConceptDelikasaKoenen Echte BakkerTimeOut EventsRestaurant De LiefdeHillenaar OptiekGasthuiskerk DoesburgEdelsmederij Tobias en Brasserie Het Zesde Zintuig.